Присъствена академия: Дигитален дизайн за деца
Присъствена академия: Дигитален дизайн за деца
Крайният срок за записване е 21/08/2021 23:59 часа включително.
Начинаещ

Присъствена академия: Дигитален дизайн за деца

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  7-12 год.
 • calendar
  начало
  23.08.2021
 • location
  локация
  София, Младост 2

"Дигитален дизайн за деца" е основополагащ курс на SoftUni Kids в програмата по "Дизайн и анимация". Той има за цел да обхване децата, които имат интерес към визуалното творчество, рисуване и технологии, както и интерес към създаването на свой собствен сайт. В рамките на този модул децата постепенно ще се запознаят с основните понятия за смесване на цветове, композиция, дълбочина и перспектива, векторни и растерни изображение. По време на курса децата ще изградят умения за създаване на концепция, планиране и изграждане на потребителски насочен интерфейс, пригоден към нуждите и потребностите на нашите деца. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението в SoftUni Kids.

За кого е подходящ?

Този курс е подходящ за напълно начинаещи деца, с интерес към визуалното изкуство и дизайна, както и с интерес към създаването и моделирането на дигитални изображения.

Какво ще умее детето след курса?

С познанията си, след завършване на курса, децата ще могат да създадат своето първо графично съдържание, чрез употребата на средата за графична разработка Canva. Ще придобият базови познания в средата за разработка на уеб сайтове Wix и Weebly.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Избиране на тема за сайт. Цветова палитра и лого на сайта.
Описание
• Дейности за опознаване и сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятията "Дигитален дизайн", "сайт", "цветова палитра", "лого";
• Насочено генериране на идеи за сайт и създаване индивидуално лого;
• Запознаване с основни понятия като композиция, перспектива, изображение;
• Графично съдържание на сайта;
• Пренасяне на дигитални изображения в уеб сайт.
Дата и час
23.08.2021 от 09:30 часа
Ресурси
2. Съдържание и текст на сайта.Графично съдържание на сайта.
Описание
• Запознаване с основни функционалности на средата за дигитална разработка Canva;
• Пренасяне на изображение в дигитална среда за разработка - лого за сайт;
• Дефиниране на понятието "съдържание на сайт";
• Събиране, организиране, редактиране и добавяне на релевантна към индивидуалните проекти текстова информация.
Дата и час
24.08.2021 от 09:30 часа
Ресурси
3. Domain. Hosting. Как да създадем Home page.
Описание
• Децата ще направят връзка между: Server; Domain; Hosting;
• Как да създадем Home page - стъпки.
Дата и час
25.08.2021 от 09:30 часа
Ресурси
4. Композиция и дизайн на сайта. Видове изображения, Галерия на сайта.
Описание
• Линк за навигация, насочване и пренасочване на сайт;
• Композиция и дизайн на сайта;
• Запознаване с видовете изображения;
• Създаване на галерия на сайта.
Дата и час
26.08.2021 от 09:30 часа
Ресурси
5. Финална редакция и презентация.
Описание
• Добавяне и редактиране на дигитални изображения и информация в индивидуален проект и неговото представяне.
Дата и час
27.08.2021 от 09:30 часа
Ресурси
Присъствена академия: Дигитален дизайн за деца

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Присъствена академия: Дигитален дизайн за деца

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 3 и половина астрономически часa, от 23 до 27 август.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 21/08/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.