Обучения

С цел цялостно въведение на най-малките в света на програмирането създадохме програма по програмиране за деца, разделена на модули. Всеки от модулите се състои от осем занятия, които се провеждат веднъж седмично с продължителност 2 астрономически часа. За да могат децата да постигнат максимални резултати, ги разделяме в две възрастови групи: от първи до трети клас и от четвърти до шести клас. Модул "Първи стъпки в програмирането" е специално разработен, за да може всеки малък програмист да придобие основни знания по програмиране и поради тази причина всяко дете, което иска да стане част от програмата на SoftUni Kids, е необходимо да започне с него. След което може да избира модулите спрямо интересите си. Въпреки това ние препоръчваме последнователното преминаване през всички модули, за да може детето плавно да премине от по-основни към по-сложни понятия и задачи.

Цялостна програма по програмиранe за деца от 1-ви до 6-ти клас

Програми{г}рай с нас!

Летни академии „Програмирай анимация“ и „Програмирай игри“

продължителност: целодневна академия от понеделник до петък

Лятна академия „Програмирай анимация“ цели децата да се запознаят с основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл, създавайки множество алгоритми под формата на анимации. Лятна академия „Програмирай игри“ е естествено продължение на лятна академия „Програмирай анимация“. Децата ще се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятията, с които малките програмисти ще се запознават и научават да използват при създаване на код, са: функция, оператори, променливи и условия.

Записване
Лятна академия „Програмирай игри“

Лятна академия „Програмирай игри“

продължителност: целодневна академия от понеделник до петък

Лятна академия "Програмирай игри" е подходяща за деца на възраст от 7 до 12 години, преминали през модул "Първи стъпки в програмирането". По време на занятията по програмиране децата ще се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятия, с които малките програмисти ще се запознават и научават да използват при създаване на код, са: функция, оператори, променливи и условия.

Записване

"Първи стъпки в програмирането" - Пловдив”

продължителност: интензивно едноседмично лятно обучение от понеделник до петък

По време на обучението "Първи стъпки в програмирането", децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, заложени във всички обучения на SoftUni Kids. По време на модула „Първи стъпки в програмиането“ поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на анимации, които са измислени, съставени и програмирани от екипите.

Цена: 195 лв.

Първи стъпки в програмирането

Първи стъпки в програмирането

продължителност: 8 седмици по 2 часа

Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

Цена: 195 лв.

Програмирай и играй с платка Micro:bit

продължителност: 8 седмици по 2 часа

По време на модул „Програмирай и играй с платка Micro:bit“ малките програмисти ще надградят над знанията си от модул „Първи стъпки в програмирането“ и ще ги използват, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те ще видят връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit - платката използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC. По време на обучението децата ще програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit ще изпълни за тях. Част от задачите ще са свързани с физика, пространствено мислене, английски език, средата около нас. Децата ще усвоят и нови понятия в програмирането като работа с условия и събития. За тази цел ще използват визуален език за програмиране, а чрез него ще се запознаят и с езика за програмиране JavaScript.

Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на проект, измислен и програмиран от екипите. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от детето им проект! 

*Модулът е отворен за деца, които са преминали “ Първи стъпки в програмирането”

Цена: 195 лв.

Програмирай игри със Scratch

Програмирай игри със Scratch

продължителност: 8 седмици по 2 часа

Всички деца мечтаят да могат да програмират своя собствена игра. „Програмирай игри със Scratch“ е модулът, в който мечтите стават реалност! Той надгражда знанията, които децата са придобили по време на предните модули и ги превръща в експерти в програмирането със Scratch. По време на курса децата се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятия, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на код, са: функция, оператори, променливи и условия. Отделяме особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написания от тях програмен код. Тъй като основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и създаването на финален проект, курсът завършва със създаване на игри, вдъхновени и изпълнени от Scratch експертите. В последния ден на занятията родителите са поканени да експериментират и поиграят на създадената от децата им игра!

*Модулът е отворен за деца, които са преминали “ Първи стъпки в програмирането”

Цена: 195 лв.

Сензорен свят с Ардуино

продължителност: 8 седмици по 2 часа

Сензорен свят с Arduino” цели да затвори кръга между хардуерсофтуерелекторника и околна среда. Малките програмисти ще се научат да боравят с различни сензори и светодиоди. По време на курса те се запознават с различните компоненти на електрическата верига  и начина им на свързване. Изграждат цялостни програми за Arduino, така че платката да отчита стойности от околната среда – температура, осветеност, шум, позиция в пространството и не само. След това с помощта на получениете данни изследват средата около тях и зависимостите в нея. Всеки екип сам определя целите и темата на своя финален сензорен проект и го презентира по време на последното занятие от курса.

Цена: 195 лв.