Цялостна програма по програмиране за деца от предучилищна до 6-ти клас
Учебен план

Цялостна програма по програмиране за деца от предучилищна до 6-ти клас

HTML5 & CSS3 Sites HTML & JavaScript Games Arduino Basics Arduino Advanced
Ниво 4
Игри със Scratch Android приложения Сензори с Digital SandBox Micro:bit роботика
Ниво 3
Програмирай и играй с платка Micro:bit
Ниво 2
Първи стъпки в програмирането
Ниво 1

Софтуерен курс

Хардуерен курс

За да могат най-малките да получат пълно въведение в света на програмирането създадохме цялостна програма по програмиране, разделена в 5 обучителни нива. Всеки от модулите от ниво 1 до ниво 4 се състои от осем занятия, които се провеждат веднъж седмично с продължителност 2 астрономически часа. Подготвителното ниво е разработено за деца, които все още не могат да четат и пишат, но искат да научат повече за света на компютрите и програмирането.

Основната ни програма започва винаги с модул "Първи стъпки в програмирането" - специално разработен, за да може всяко дете да придобие основни познания по програмиране. Следващият модул "Програмирай и играй с платка Micro:bit" запознава децата с връзката между хардуер и софтуер. След като преминат двата базисни модула, децата могат да изберат курсове от следващото ниво спрямо предпочитанията си. За да преминат на четвърто ниво е необходимо да са минали минимум два модула от ниво три.

Ниво
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Компютърна грамотност и програмиране
Подгот. ниво
260 лв.
14 седмици
ПГ6-1 клас
Първи стъпки в програмирането
Ниво 1
195-240 лв.
8 седмици
1-3, 2-3, 4-6 клас
Програмирай и играй с платка Micro:bit
Ниво 2
220-240 лв.
8 седмици
1-3, 2-3, 4-6 клас
Игри със Scratch
Ниво 3
195 лв.
8 седмици
4-6 клас
Android приложения
Ниво 3
195-240 лв.
8 седмици
4-6 клас
Сензори с Digital SandBox
Ниво 3
220-240 лв.
8 седмици
4-6 клас
HTML5 & CSS3 Sites
Ниво 4
220 лв.
8 седмици
4-6 клас
Arduino Advanced
Ниво 4
240 лв.
8 седмици
4-6 клас
Loading...