Програмиране за деца от 6 до 12 години - SoftUni Kids

Програмиране за деца със SoftUni Kids - програмирай бъдещето!

Програмиране, роботика и анимация за деца от 6 до 12 години

Alternate Text

обучени деца

Alternate Text

обучения

Alternate Text

95%

позитивна обратна връзка

За SoftUni Kids

SoftUni Kids е инициатива на СофтУни, която предлага обучения по програмиране за деца в София, както и онлайн в цялата страна. Тя е насочена към децата на възраст между 6 и 12 години, провеждайки обучения, насочени към професиите на бъдещето - програмиране, роботика и електроника, дизайн и анимация. За да може всяко дете да се докосне до процеса на създаване чрез нови технологии, нашият екип от методолози разработи иновативен подход на учене чрез създаване, постоянна работа в екип и активно взаимодействие между участниците в групите ни. В основата на учебните ни планове са игрите и насоченото откривателство, като естествен начин за придобиване на знания и умения и усвояване на ключови компетенции, за да бъдат успешни децата в 21-ви век.

Учебни програми и курсове

SoftUni Kids предоставя разнообразие от обучения за деца и ученици от 6 до 12-годишна възраст, както в сферата на програмирането, електрониката и роботиката, така и в света на дизайна и анимацията. Обученията по програмиране, роботика и електроника са обособени в 2 отделни обучителни програми, състоящи се от логически последователни курсове, разпределени в 2 нива, а обученията по дизайн и анимация се предлагат под формата на самостоятелни, независими един от друг курсове.

Програмиране
Програмиране
начинаещ

Първи стъпки в програмирането

Първи стъпки в програмирането

начинаещ

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове в ниво Начинаещ. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за млади програмисти. Завършилите могат да запишат следващия курс от ниво Средно напреднал.

Децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние.

По време на курса „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели.

Програмирай с Minecraft

Програмирай с Minecraft

начинаещ

„Програмирай с Minecraft” е основополагащ курс от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове за всички с интерес към игрите.

Курсът „Програмирай с Minecraft” цели запознаване с блоково базирания език за програмиране на „Minecraft Education Edition” и програмната среда. Под формата на структурирани водени задания по време на целия курс, малките ни гейм програмисти се научават да работят върху мащабен проект в екип като развиват умения за ориентиране в 3D среда, координатна система и разрешаване на появяващи се проблеми.

Децата ни се учат да използват цикли с цел оптимизиране на програмната логика. Откриват и оправят грешки във вече реализирани проекти.

средно напреднал

Games of blocks

Games of blocks

средно напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“ или „Програмирай с Minecraft“.

Всички деца мечтаят да могат да програмират своя собствена игра. „Games of blocks“ е курс от ниво „Средно напреднал“, в който мечтите стават реалност! Той надгражда знанията, които децата са придобили по време на курсовете от предните нива и ги превръща в експерти в програмирането със Scratch.

По време на курса децата се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятията, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на по-сложни програми, са: оператори, променливи и условия. Отделяме особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написания от тях програмен код. Тъй като основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и създаването на финален проект, курсът завършва със създаване на игри, вдъхновени и изпълнени от Scratch експертите.

В последния ден на занятията родителите са поканени да експериментират и поиграят на създадената от децата им игра!

Android приложения

Android приложения

средно напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“ или „Програмирай с Minecraft“.

По време на този курс от ниво „Средно напреднал“, децата се учат как да създават приложения за мобилни телефони с операционна система Android. Малките програмисти използват платформата App Inventor, разработена от Масачузетски технологичен институт. С нейна помощ те се научават как да създават различни екрани на приложенията си и как да използват вградените в телефона камера, сензори и дори гласови функции. Децата се учат как да създават форми и да работят с въведените от потребителя данни.

Финалният проект на екипите е цялостно Android приложение, което децата могат да използват на собствените си телефони.

HTML & CSS3 Sites

HTML & CSS3 Sites

средно напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“ или „Програмирай с Minecraft“.

По време на този курс от ниво „Средно напреднал“, децата навлизат в света на уеб разработката. Те се учат как да създават статични страници, които се свързват помежду си и изграждат цялостен сайт. Научават как да добавят и стилизират различни заглавия, параграфи, списъци, линкове и компоненти, помагащи им за логичното подреждане на страницата. Младите програмисти експериментират с добавяне на изображения, музика и видео към страниците си.

Финалният проект на екипите е цялостно изграждане на уеб-сайт, който презентират пред родителите и съотборниците си.

HTML & JS Games

HTML & JS Games

средно напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“ или „Програмирай с Minecraft“.

По време на този курс от ниво „Средно напреднал“, децата се впускат в истинското уеб програмиране. Те се учат как да добавят динамично съдържание към уеб-страниците си и как то да си взаимодейства с потребителя. Младите програмисти използват знанията си, придобити от предишните курсове, за да създадат базово съдържание за своите игри, а след това го превръщат в динамично с помощта на JavaScript. Пишейки код, те създават сложни алгоритми, с които значително улесняват и намаляват дългосрочната си разработка по играта. Малките програмисти се запознават с нови концепции като масив, индекс и как да превърнат познатите блокчета от предишните курсове в истински функционален код. Следващата стъпка е да ги свържат с управление от потребителя и да изградят цялостни игри.

Финалният проект на екипите е игра измислена и програмирана от самите тях. В последното занятие родителите са добре дошли, за да опитат игрите на децата си!

напреднал

Програмирай с Python

Програмирай с Python

напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през минимум един курс от ниво „Средно напреднал“.

Този курс от ниво „Напреднал“ е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език Python. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата.

Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

Програмирай с Python Advanced

Програмирай с Python Advanced

напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през курса „Програмирай с Python“

Курсът „Програмирай с Python - Advanced“ е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids.

Курсът е за напреднали и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени знания по програмиране с програмния език Python. Участниците ще придобият познания за съставните типове данни String и List, как да създават обекти от тези типове и как да работят с тях. Ще се запознаят с операторите за повторение и с някои от най-често използваните вградени функции на езика. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата.

Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

Програмирай с JAVA

Програмирай с JAVA

напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през курса „Средно напреднал“

Курсът „Програмирай с Java“ е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids.

Този курс е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Java. Децата ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език Java. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи.

Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

Програмирай с JAVA Advanced

Програмирай с JAVA Advanced

напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през курса „Програмирай с JAVA“

Курсът „Програмирай с Java Advanced“ е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids.

Като продължение на курса „Програмирай с Java“, той е фокусиран върху надграждането на вече придобити и развиването на нови знания относно програмния език Java. Децата ще се запознаят отблизо с различните видове цикли, които ще използват в разнообразни практически задачи по време на занятията. Ще се срещнат и с по-сложни концепции, като масиви и четене на масиви. Освен логическо мислене, курсистите развиват своите презентационни умения и умения за работа в екип, които са ключови за всеки бъдещ програмист.

Програмата по Програмиране на SoftUni Kids е подходяща за напълно начинаещи, като цели да изгради в децата необходимите практически умения по софтуерното инженерство, придобивайки солидна основа от фундаментални технически познания и алгоритмично мислене, разгръщайки техния потенциал за последващо развитие в сферата на съвременните технологии.

Роботика
Роботика и Електроника
начинаещ

Програмирай с платка Micro:bit

Програмирай с платка Microbit

начинаещ

„Програмирай с платка Micro:bit“ е първият и основополагащ курс по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление електроника и роботика, в ниво „Начинаещ“. Младите програмисти изграждат и използват знанията си, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit - платката използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC.

Децата ще усвоят нови понятия в програмирането като работа с условия, събития и променливи. За тази цел използваме визуален език за програмиране, а чрез него децата се запознават и с езика за програмиране JavaScript. По време на обучението екипите програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit изпълнява за тях. Курсът завършва с изработването на проект от децата - „Моят домашен любимец“.

средно напреднал

Сензори с Digital Sandbox

Сензори с Digital Sandbox

средно напреднал

Задължително условие е децата да са преминали през „Програмирай с платка Micro:bit”.

„Сeнзори с Digital SandBox” цели да затвори кръга между хардуер, софтуер, електроника и околна среда. Това е курс от ниво „Средно напреднал” на SoftUni Kids в пътека електроника и роботика.

Младите програмисти ще се научат да боравят с различни сензори и светодиоди. Изграждат цялостни програми с езика ArduBlock, така че платката да отчита стойности от околната среда – температура, осветеност, шум и не само. След това измислят нови и интересни начини да визуализират получените данни, ползвайки различни светодиоди и RGB светлини.

Всеки екип сам определя целите и темата на своя финален сензорен проект и го презентира по време на последното занятие от модула.

Micro:bit Роботика

Micro:bit Роботика

средно напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай с платка Micro:bit”.

„Micro:bit Роботика“ е курс от ниво „Средно напреднал” на SoftUni Kids в пътека електроника и роботика.

По време на модул „Micro:bit Роботика” децата се запознават по-подробно с неограничените възможности на платка Micro:bit. Те се учат как да свързват външни сензори и устройства с платката, създавайки комплексни проекти. Също така усвояват нови понятия като: функции, вложени условия и как да конвертират един тип данни в друг. Целта им в голяма част от занятията е да създадат голям проект, който пресъздава технологии в света около нас и да се научат как да го управляват. По време на модула децата правят и първите си стъпки в програмиране с JavaScript.

В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят презентацията на проектите на децата си!

напреднал

Arduino Basics

Arduino Basics

напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през минимум един курс от ниво „Средно-напреднал”.

По време на обучението децата пишат програмен код, който управлява Arduino, микроконтролерна платка с огромни възможности.

Основните понятия, които малките програмисти усвояват и използват по време на писането на своите програми са матрица от пиксели, RGB палитра и координатна система, Свръхзвуков сензор и дистанция. Децата преминават през различни етапи на създаване на  електронни изображения чрез писане на код – от точка, линия, различни геометрични фигури до цялостно изображение, както и работа със свръхзвуков сензор и аналогов сигнал. Езикът за програмиране, който използват по време на курса е C++.  Децата работят в  екипи и използват познанията си, за да създават задачи за другите отбори.

Курсът завършва със създаване на програмен код, създаден въз основа на наученото по време на курса. На последното занятие родителите са добре дошли, за да видят презентацията на проекта на децата си!

Arduino Advanced

Arduino Advanced

напреднал

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Arduino Basics”.

Това е курс от ниво „Напреднал” на SoftUni Kids в пътека по електроника и роботика. По време на курса „Arduino Advanced” децата ще навлязат още по-дълбоко в света на микроконтролерите и IoT (Internet of Things) технологиите. Ще задълбочат познанията си за електричеството и различните електронни компоненти. Младите програмисти ще имат шанса да свързват всевъзможни входни и изходни устройства към платката, и пишейки програмен код, ще се научат да ги управляват. Така с общи усилия ще създадат една модерена, „умна” стая.

По време на последното занятие родителите са добре дошли, за да видят презентацията на проекта на децата си!

Програмата по Роботика и електроника на SoftUni Kids е подходяща за напълно начинаещи, а в обученията се акцентира основно върху практически упражнения и задачи, използвайки различни съвременни хардуерни компоненти. Завършвайки програмата, децата ще придобият фундаментални познания и умения в света на електрониката и роботиката.

Курсове по дизайн и анимация
Курсове по Дизайн и Анимация

Чрез разнообразните курсовете по дизайн и анимация, децата развиват своето креативно и абстрактно мислене и усвояват ключови умения като създаване на базови дизайн концепции, работа с модерни графични инструменти, разработване векторни и растерни графики, създаване и обработване на креативни анимации, съчетаване визуализации и цветове. Децата могат да избират между редица теми според собствените им интереси като "Wordpress", "Анимация за деца", "Дигитален дизайн", "Уеб дизайн, "Графичен дизайн" и други.

Дизайн и Анимация

Обучения в SoftUni Kids

Разледайте нашите обучения и изберете най-подходящото за вашето дете.

виж всички обучения

Ключови умeния, които развиваме

Обучителните програми на SoftUni Kids са фокусирани върху изграждането на ключови умения и компетенции, необходими на децата, за да бъдат успешни в 21 век.

Биляна Денева

Биляна Денева

майка на Виктор

Следя инициативите на SoftUni от самото начало и когато видях каква енергия и ентусиазъм кипи при вас и на място, съвсем се убедих, че проектите ви всъщност са каузи, а не само бизнес, а вие сте истински екип, а не просто група от колеги. Като на игра, децата се учат да програмират, да работят в екип и да представят проектите си. Синът ми всеки път толкова се впечатлява от многото курсисти по залите, които изглеждат и концентрирани, и въодушевени едновременно, че застава най-отзад да послуша лекцията заедно с тях. Иска да стане един от тях – програмист.

Жанет Апостолова

Жанет Апостолова

майка на Себастиан

Синът ми, винаги е предпочитал математиката и логическите игри. Курсът „Първи стъпки в програмирането“ много му хареса. Хареса ми спокойствието, което излъчваха преподавателите и на Себастиан му бе откровено приятно да ходи на занимания. Затова и логически го записах и на следващите два курса. Детето ми работи с различни деца, улови причинно-следствените стъпки, логическата последователност в областта на програмирането. Това, което Себастиан получи в SoftUni Kids ще му бъде от полза навсякъде.

Петя Колева

Петя Колева

майка на Маги

Дъщеря ми, Маги, посещава миналата години модулите на SoftUni Kids с голям ентусиазъм. Програмист съм и това, което учиха, мога и аз да й го обясня, но начинът, по който там задържаха вниманието й, желанието и ентусиазма, които възродиха у нея, не мога :) Едни от най-важните неща за работа като порасне според мен са т.нар. софт скилс и съм благодарна, че намерих място, където от малка да може да ги придобие. За нея всичко е като игра и тя няма търпение да започне новата година, жадна за всичко интересно, което й предстои.

Биляна Денева

Биляна Денева

майка на Виктор

Следя инициативите на SoftUni от самото начало и когато видях каква енергия и ентусиазъм кипи при вас и на място, съвсем се убедих, че проектите ви всъщност са каузи, а не само бизнес, а вие сте истински екип, а не просто група от колеги. Като на игра, децата се учат да програмират, да работят в екип и да представят проектите си. Синът ми всеки път толкова се впечатлява от многото курсисти по залите, които изглеждат и концентрирани, и въодушевени едновременно, че застава най-отзад да послуша лекцията заедно с тях. Иска да стане един от тях – програмист.

Жанет Апостолова

Жанет Апостолова

майка на Себастиан

Синът ми, винаги е предпочитал математиката и логическите игри. Курсът „Първи стъпки в програмирането“ много му хареса. Хареса ми спокойствието, което излъчваха преподавателите и на Себастиан му бе откровено приятно да ходи на занимания. Затова и логически го записах и на следващите два курса. Детето ми работи с различни деца, улови причинно-следствените стъпки, логическата последователност в областта на програмирането. Това, което Себастиан получи в SoftUni Kids ще му бъде от полза навсякъде.

Петя Колева

Петя Колева

майка на Маги

Дъщеря ми, Маги, посещава миналата години модулите на SoftUni Kids с голям ентусиазъм. Програмист съм и това, което учиха, мога и аз да й го обясня, но начинът, по който там задържаха вниманието й, желанието и ентусиазма, които възродиха у нея, не мога :) Едни от най-важните неща за работа като порасне според мен са т.нар. софт скилс и съм благодарна, че намерих място, където от малка да може да ги придобие. За нея всичко е като игра и тя няма търпение да започне новата година, жадна за всичко интересно, което й предстои.

Награди

b2b

b2b Leaders of Influence Awards 2023

Първа награда за Business of Influence (Светлин Наков)

b2b

b2b Leaders of Influence Awards 2023

Втора награда за Leadership (Екатерина Темелкова)

Career

Career Show Awards 2023

Бронз - Трето място в категория "Изпълнителен директор"

Career

Career Show Awards 2023

Сребро - Второ място в категория "Мениджър"

b2b

b2b Media Awards 2023

Първо място за Изпълнителен директор на годината за Екатерина Темелкова, CEO на SoftUni

b2b

b2b Media Awards 2023

Второ място за "Иновативен продукт/услуга" за "Най-задълбочената професионална програма по QA инженерство в България"

b2b

b2b Media Awards 2023

Първо място за "Успешно развитие на бизнес организация"

Career

Career show awards 2023

15-то място в класация "100-те най-добри работодатели в България"

Forbes

Forbes Business Awards 2023

Финалист в категория "Услуги"

Company

Company of the year 2022

Технологичен лидер в образованието

Forbes

Forbes Business Awards 2022

Финалист в категория "Услуги"

Forbes

Forbes Business Awards 2022

Финалист в категория "Иновативна компания"

Годишни

Годишни награди за благотворителност и КСО "Златно сърце" 2022

Първа награда в категория Образование: Двигател на Дигиталната революция и ИТ сектора

Любима

Любима марка 2022

Първо място в категория "Образование"

b2b

b2b Media Awards 2022

Първa награда за "Успешно развитие на бизнес организация"

b2b

b2b Media Awards 2022

Първа награда за изпълнителен директор на годината за Иван Ненков, CEO на SoftUni

b2b

b2b Media Awards 2022

Втора награда за "Иновативна компания на годината"

Любима

Любима марка 2022

Трето място в категория "Иновативна компания"

Career

Career show awards 2022

Бронз - Tрето място в категория "Най-добър работодател"

Career

Career show awards 2022

Сребро - Второ място в категория "Изпълнителен директор"

Career

Career show awards 2022

Злато - Първо място в категория "Инсентив стратегия"

Career

Career show awards 2022

Сребро - Второ място в категория "Стратегия за признание на служителите"

Career

Career show awards 2022

Сребро - Второ място в категория "Най-добър работодател" - Образование

Career

Career show awards 2022

51 място в класация "100-те най-добри работодатели в България"

b2b

b2b Media Awards 2022

Трета награда за „Иновативна услуга – СофтУни Светлина“

Career

Най-добър работодател - Образование

Career Show Awards 2021

b2b

Социален проект в отговор на пандемията

b2b Media Awards

Company

Първо място в категория "Образование"

Company of the year

B2b

Бизнес лидер на годината

b2b Media Awards

Career

51 място в класация "100-те най-добри работодатели в България"

Career Show Awards 2021

Forbes

Финалист в категория "Услуги" 2021

Бизнес награди на Forbes

Career

Най-добър работодател - Образование

Career Show Awards 2020

Annual

Инвеститор в знанието

Българския форум на бизнес лидерите

Innovations

Високи постижения в иновациите

Български форум на бизнес лидерите 2018

Forbes

Награда за обществена дейност за 2018 г.

Бизнес награди на Forbes

Forbes

Първо място в категория "Развитие на бизнеса" 2017 г.

Бизнес награди на Forbes

Innovators

Първо място в категория "Образование"

Новатори в образованието

Barok

Категория „Образователна организация“ 2017г.

Барок

Bait

Награда за образование за 2016 г.

БАИТ - Българска Асоциация по Информационни Технологии

Award

Иновативно предприятие на годината 2016

Иновации за развитие на таланти

Forbes

Най-добър стартиращ бизнес за 2015 г.

Бизнес награди на Forbes

Forbes

Награда за обществена дейност за 2015 г.

Бизнес награди на Forbes

Bulgarian

Образователна платформа за 2015 г.

Български Уеб Награди

bait-logo

Награда за образование за 2014 г.

БАИТ - Българска Асоциация по Информационни Технологии

Програмиране за деца - подходящ избор ли е за вашето дете?

При много деца от ранна възраст се загатват отговори на въпроса “какъв искам да стана, когато порасна”. Достатъчно е, като родители, да наблюдаваме малкото човече, действията и интересите му, какво привлича и задържа вниманието му. Ако вашето дете не просто се забавлява с технологиите и машините, но и се интересува как работят те, е добре да помислите за подходящо обучение по програмиране за деца в София или в страната.

Препоръчително е да се спрете на програма, която съчетава творческото и аналитичното мислене, практическите и личностните умения. Точно това ще откриете в обучителните програми и курсове, предлагани от SoftUni Kids. Наред с обученията по програмиране за деца, ви предкагаме и такива по роботика за деца, както и анимация за деца. В основата им са заложени методът “учене чрез правене”, както и работата в екипи от по няколко деца. Това помага на малките веднага да приложат на практика наученото и същевременно ги развива като екипни играчи. Подробна информация за цялостната програма по роботика, анимация и програмиране за деца ще откриете ТУК.

Какви обучения по програмиране за деца ще откриете при нас?

Ако търсите удачен вариант за обучение по програмиране за деца в София и страната, то ние ви предлагаме две основни направления, измежду които да изберете точното за вас:

  • Програмиране за деца в София и онлайн. Избирайки софтуерната програма, децата ще преминат през поредица от курсове, които са логически подредени. С тяхна помощ всяко едно дете може да изгради софтуерни умения, които да му дадат необходимата основа, за да се развива в бъдеще като успешен програмист.
  • Електроника и роботика за деца. Тази програма е за малките ентусиасти, които се увличат по хардуерната страна на програмирането. В нея са включени курсове, посветени на информационните технологии. В тях умело се съчетават теоретични уроци с практически занятия, в които се работи с различни харуерни устройства. Децата ще имат възможност да работят с Micro:bit карти и Arduino проекти, роботика и други.
  • Дизайн и анимация за деца. Тези курсове са насочени към деца, които демонстрират интерес към дизайна и анимацията. Благодарение на разнообразни теми от света на дизайна и крейтива, визуализацията и анимацията децата могат да развиват качества, които да ги превърнат в истински изследователи на дигиталния свят.

А предвид това, че съвременният живот налага гъвкави решения в посока на дистанционното обучение, можете да изберете и варианта програмиране за деца онлайн от всяка точка на света.

Безплатни уроци по програмиране за деца, роботика за деца и анимация за деца

В случай че предпочитате да проверите качествата на обученията при нас, преди да инвестирате в тях, нашата академия предлага безплатни уроци по програмиране за деца в София и страната. Можете да изберете и от безплатните ни обучения по роботика и електроника, както и дизайн и анимация. По време на тези демонстрации, водени от топ експерти в областта, любознателните малчугани и вие, като родители, придобивате лични впечатления за начина на преподаване и за самите преподаватели. Това ви помага да вземете максимално информирано решенние дали да запишете детето си в цялостната програма или в някоя от летните ни академии.

Защо да изберем SoftUni Kids за цялостно обучение и уроци по програмиране за деца, роботика и анимация за деца?

Като отговорен родител, вие държите детето ви да получи качествено образование, което да му предостави дългосрочни полезни умения, които да може да прилага на практика. В SoftUni Kids ще откриете всичко това и още:

  • Добре структурирана учебна програма и курсове по метода “учене чрез правене” и постоянна работа в екип
  • Безплатни уроци по програмиране за деца в София и онлайн, на база на които преценявате дали желаете детето ви да се включи в по-задълбочена обучителна програма.
  • Развиване на презентационни и екипни умения у вашето дете.
  • Компетентни преподаватели с отличен подход към децата.

Детето ви няма търпение да разкрие тайните на програмирането? Запишете го още днес!

Виж още
SoftUni Kids
SoftUni Kids
SoftUni Kids
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.