Работилница за виртуални изкуства
Работилница за виртуални изкуства
Крайният срок за записване е 15/07/2021 23:59 часа включително.
Начинаещ

Работилница за виртуални изкуства

 • money
  цена
  90 лв.
 • people
  подходящ за
  7-12 год.
 • calendar
  начало
  17.07.2021
 • location
  локация
  Онлайн

"Работилница за виртуални изкуства" има за цел да обхване децата, които имат интерес към визуалното творчество, рисуването и технологиите. В рамките на тази работилница децата постепенно ще се запознаят с основните понятия за смесване на цветове, композиция, дълбочина и перспектива, векторни и растерни изображение.

За кого е подходящ?

"Работилница за виртуални изкуства" е подходящ  за напълно начинаещи деца, с интерес към визуалното изкуство и дизайна, както и с интерес към създаването и моделирането на дигитални изображения.

Какво ще умее детето след курса?

С познанията си, след завършване на курса, децата ще могат да създадат своето първо графично съдържание, чрез употребата на средата за графична разработка Canva.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Ден 1: Представяне на функционалностите на Canva и работа с основни фигури и форми. Цветове, контраст, визуални елементи в графичния дизайн.
Описание

• Запознаване с основни функционалности на средата за дигитална разработка Canva;
• Представяне на функционалностите на Canva и работа с основни фигури и форми - tool bar, global tools, меню;
• Графична обработка на дигитални изображения;
• Запознаване с цветова палитра и създаване на първоначален проект в Canva;

Дата и час
17.07.2021 от 10:00 часа
Ресурси
2. Ден 2: Подредба и принципи в създаването на графични изображения. Композиция. Типография.
Описание

• Принципи при подредбата на елементите в графичното изображение;
• Групиране и разделение на елементите;
• Дефиниране на понятието "Типография" и създаване на цялостни дигитални изображения по зададени критерии;

Дата и час
18.07.2021 от 10:00 часа
Ресурси
Работилница за виртуални изкуства

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Работилница за виртуални изкуства

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 4 астрономически часa , два поредни дни в продължение на 1 седмица.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 15/07/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.