Сензори с Digital Sandbox Сензори с Digital Sandbox - SoftUni Kids
Сензори с Digital Sandbox
Крайният срок за записване е 08/04/2021 23:59 часа включително.
Напреднал

Сензори с Digital Sandbox

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  10.04.2021
 • location
  локация
  София, Младост 2

Задължително условие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit”. „Сeнзори с Digital SandBox” цели да затвори кръга между хардуер, софтуер, електроника и околна среда. Това е курс от ниво "Напреднал" на SoftUni Kids в пътека "Електроника и роботика".

Младите програмисти ще се научат да боравят с различни сензори и светодиоди. Изграждат цялостни програми с езика ArduBlock, така че платката да отчита стойности от околната среда – температура, осветеност, шум и не само. След това измислят нови и интересни начини да визуализират получените данни, ползвайки различни светодиоди и RGB светлини. Всеки екип сам определя целите и темата на своя финален сензорен проект и го презентира по време на последното занятие от курса пред родителите.

За кого е подходящ?

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit” или да имат основни познания по програмиране. Курсът е от ниво "Напреднал".

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще имат по-задълбочени познания по електроника и роботика. Децата ще могат да изграждат цялостни програми с езика ArduBlock и да боравят с различни сензори и светодиоди.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Игри за работа в екип.
Описание
Игри за опознаване и сплотяване на групата. Дефиниране на понятията: "LED", "микроконтролер", "loop", "delay", "setup". Запознаване и първи стъпки в средата за програмиране ArduBlock.
Дата и час
10.04.2021 от 12:30 часа
Ресурси
2. Проект "Автоматична нощна лампа".
Описание
Логически задачи. Дефиниране на понятията - "Сензор за светлина", "сериен монитор".
Дата и час
17.04.2021 от 12:30 часа
Ресурси
3. Запознаване с RGB светодиоди.
Описание
Запознаване с термина "светодиод". Разясняване на Red, Green, Blue модела и същността на понятието светлина. Работа с функция. Избор на цвят и програмирането му с Digital Sandbox.
Дата и час
24.04.2021 от 12:30 часа
Ресурси
4. Проект "RGB слайдер".
Описание
Дефиниране на понятието "мапинг". Работа със слайдер и използването му за смяна на различните цветове.
Дата и час
08.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
5. Проект "Звуков детектор".
Описание
Работа с условия. Запознаване с if...then; else if...  Програмиране на различен светлинен сигнал. в отговор на различен звуков стимул.
Дата и час
15.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
6. Свързване на външни устройства към платката.
Описание
Дефиниране на понятията "вероятност" и "видове данни". Създаване на игра за  Тестване на реакция.
Дата и час
22.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
7. Проект "Тестване на реакция".
Описание
Запознаване с понятието "ключ". Усложняване на играта за "Тестване на реакция", чрез добавяне на различни по сложност нива. Подготовка за финален проект.
Дата и час
29.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
8. Разработване на финален проект и презентирането му.
Описание
Създаване на финален проект и презентирането на готовия продукт.
Дата и час
05.06.2021 от 12:30 часа
Ресурси
Сензори с Digital Sandbox

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Сензори с Digital Sandbox

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението"

Занятията ще се провеждат в сградата на СофтУни на адрес София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78. Вижте подробности на картата ТУК.

Крайният срок за записване е 08/04/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Почивен ден за групите - 1 май 2021.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.