Micro:bit проекти
Micro:bit проекти
Крайният срок за записване е 05/11/2020 23:59 часа включително.
Средно-напреднал

Micro:bit проекти

 • money
  цена
  110 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  07.11.2020
 • location
  локация
  Онлайн

Micro:bit проекти е основополагащ курс от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление електроника и роботика, в ниво Средно напреднал. Младите програмисти изграждат и използват знанията си, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit - платката, използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC.

Децата ще усвоят нови понятия в програмирането като условни конструкции, а задачите им ще са свързани със създаване на самостоятелни задания , които имат връзка с физика, пространствено мислене и средата около нас. Курсът завършва с проект, програмиран и усъвършенстван от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от детето им проект!

За кого е подходящ?

Задължително условие за участие в този курс е децата да са преминали през обучението Програмирай с Micro:bit. Курсът е от ниво "средно напреднал"

Какво ще умее детето след курса?

Децата могат да използват знанията си за създаване на сложни алгоритми и програми. Имат познания по условни конструкции в програмирането.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Условни конструкции.
Описание
Дефиниране на понятието "Условни конструкции". Програмиране на интерактивни игри с платка Microbit, с употребата на условни конструкции. 
Дата и час
07.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
2. Проект „Охранителна система“.
Описание
Дейности за сплотяване на групата.  Дефиниране на понятията "условие - if…then…else”; "дигитален сигнал", "пин". Създаване и програмиране на проект "Охранителна система" по предварително зададени параметри. 
Дата и час
14.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
3. Проект „Жадно растение“.
Описание
Игри за сплотяване на групата. Дефиниране на понятията "аналогов сигнал", "сензор". Програмиране на сензор за влажност и работа с аналогови и дигитални пинове. Програмиране на проект - „Жадно растение“ по предварително зададени критерии. 
Дата и час
21.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
4. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
Генериране на финални проекти по зададени критерии и тяхното представяне.
Дата и час
28.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
Micro:bit проекти

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Micro:bit проекти

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 4 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 05/11/2020, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Почивен ден за групите - няма.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.