Блоково програмиране
Блоково програмиране
Крайният срок за записване е 05/11/2020 23:59 часа включително.
Средно-напреднал

Блоково програмиране

 • money
  цена
  110 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  07.11.2020
 • location
  локация
  Онлайн

“Блоково програмиране за напреднали” е основополагащ курс по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове, в ниво Средно  напреднал. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи курсове от програмата ни за млади програмисти.

Децата получават знания за видовете цикъл, събития, а също така се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Завършва се курса с финален проект, със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли в края на занятието, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Този курс е от ниво "средно напреднал". Задължително условие за участие е младите програмисти да са преминали през обучението Първи стъпки в програмирането.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата имат основните знания, с които могат да създават цялостен сценарий в Scratch, като използват начално състояние, събития и цикли. Също така са подобрили уменията си за работа в екип и разрешаване на предизвикателства.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Занятие
Описание
Дефиниране на понятията в програмирането "цикъл", "безкраен цикъл".  Създаване на програми в Scrach с употреба на цикъл и безкраен цикъл. 
Дата и час
07.11.2020 от 14:00 часа
Ресурси
2. Занятие
Описание
Дефиниране на понятието в програмирането "събитие". Създаване на блокова програма със "събития". 
Дата и час
14.11.2020 от 14:00 часа
Ресурси
3. Занятие
Описание
Дефиниране на понятията "bug" и "debugging" и упражнения за отстраняване на грешки в блоков код. Създаване на концепция и сценарий за финален проект по зададени критерии. 
Дата и час
21.11.2020 от 14:00 часа
Ресурси
4. Занятие
Описание
Дефиниране на основни понятия и насоки за презентиране. Завършване на финалните проекти и тяхното представяне.
Дата и час
28.11.2020 от 14:00 часа
Ресурси
Блоково програмиране

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Блоково програмиране

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 4 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 05/11/2020, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Почивен ден за групите - няма.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.