Micro:bit роботика
Micro:bit роботика
Крайният срок за записване е 02/10/2020 23:59 часа включително.
Напреднал

Micro:bit роботика

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  7-9 год.
 • calendar
  начало
  04.10.2020
 • location
  локация
  София, кв. Младост 4

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit” . „Micro:bit роботика“ е курс от ниво "Средно-напреднал" на SoftUni Kids в пътека електроника и роботика.

По време на модул „Micro:bit роботика” децата се запознават по-подробно с неограничените възможности на платка Micro:bit. Те се учат как да свързват външни сензори и устройства с платката, създавайки комплексни проекти. Също така усвояват нови понятия като: функции, вложени условия и как да конвертират един тип данни в друг. Целта им в голяма част от занятията е да създадат голям проект, който пресъздава технологии в света около нас и да се научат как да го управляват. По време на модула децата правят и първите си стъпки в програмиране с JavaScript.

В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят презентацията на проектите на децата си!

За кого е подходящ?

Присъственият курс е подходящ за средно-напреднали. Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit”  или да имат основни познания за платка Micro:bit

Какво ще умее детето след курса?

Децата се запознават по-подробно с неограничените възможности на платка Micro:bit. Те се учат как да свързват външни сензори и устройства с платката, създавайки комплексни проекти. Също така усвояват нови понятия като: функции, вложени условия и как да конвертират един тип данни в друг. Децата правят и първите си стъпки в програмиране с JavaScript.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с JavaScript и сравнение с блоково програмиране
Описание
Игри за запознаване и спотяване на групата. Преговор на знания за платка Microbit и очертаване на разликите между блоково програмиране и работа с JavaScript
Дата и час
04.10.2020 от 12:30 часа
Ресурси
2. Проект "Кола с дистанционно управление"
Описание
Програмиране на посоки на движение на кола-робот и създаване на дистанционно за управлението ѝ
Дата и час
11.10.2020 от 12:30 часа
Ресурси
3. Проект "Кола с движение по предварително дефиниран маршрут"
Описание
Преговор и четене на JavaScript код. Дефиниране на понятието "функция". Създаване на функции за управление на кола-робот по предварително създадено трасе
Дата и час
18.10.2020 от 12:30 часа
Ресурси
4. Проект "Кола със сензор за следене на маршрут"
Описание
Преговор на аналогови и дигитални данни четене на на JavaScript код. Дефиниране на устройството "сензор" и понятието "условия" . Програмиране на сензор за цвят и управление на кола-робот чрез "условия"
Дата и час
25.10.2020 от 12:30 часа
Ресурси
5. Проект "Автоматично задвижване на механична ръка"
Описание
Логически задачи и преговор. Дефиниране на устройството "серво мотор" . Управление на ръка-робот, чрез програмиране на серво мотори
Дата и час
08.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
6. Проект "Механична ръка с дистанционно управление"
Описание
Преговор на понятието "променливи",. логически задачи, четене на JavaScript код. Създаване на програма за управление на ръка-робот, чрез входни устройства на платка Microbit
Дата и час
15.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
7. Подготовка на финален проект
Описание
Преговор, четене на Javacsript код и решаване на логически задачи. Дефиниране на понятието в програмирането "map". Ускорение и дистанционно управление на серво мотори в ръка-робот. Въвеждане в сложни "условия". Експериментиране и започване на работа по финални проекти за курса
Дата и час
22.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му
Описание
Приложение напрости и сложни "условия""функции", "картографиране на данни" и управление на хардуерни устройства - мотори, серво мотори, сензори за изготвяне и представяне на финални проекти
Дата и час
29.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
Micro:bit роботика

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Micro:bit роботика

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часа , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждането на всяко занятие можете да откриете по-горе в секция „Програма на обучението“.

Занятията ще се провеждат в сградата на СофтУни на адрес София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78. Вижте подробности на картата ТУК.

Крайният срок за записване е 02/10/2020, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Почивен ден за групите - 1 ноември.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.