Програмирай с Python
Програмирай с Python
Крайният срок за записване е 02/10/2020 23:59 часа включително.
Напреднал

Програмирай с Python

 • money
  цена
  170 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  04.10.2020
 • location
  локация
  Онлайн

Курсът “Програмирай с Python” е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids.

Този курс от ниво Напреднал е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език Python. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата. Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

За кого е подходящ?

Този курс е от ниво Напреднал и е необходимо децата да имат познания по програмиране. Задължително условие за участие е младите програмисти да са преминали през обученията Първи стъпки в програмирането и Блоково програмиране

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще изградят умения за програмиране с програмния език Python, като ще реализират свои собствени проекти.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Въвеждане в синтаксиса на езика Python
Описание
Въведение в езика Python и променливи. Запознаване с конзолата
Дата и час
04.10.2020 от 10:00 часа
Ресурси
2. Типове данни
Описание
Входящи и изходящи данни - текст, число и други
Дата и час
11.10.2020 от 10:00 часа
Ресурси
3. Основни команди
Описание
Команди - смятане, изваждане, събиране, въвеждане и извеждане на данни
Дата и час
18.10.2020 от 10:00 часа
Ресурси
4. Упражнение - команди и типове данни
Описание
Решаване на задачи чрез деление и умножение, както и чрез други математически функции
Дата и час
25.10.2020 от 10:00 часа
Ресурси
5. Условия
Описание
Видове условия. Задачи за условия
Дата и час
08.11.2020 от 10:00 часа
Ресурси
6. Упражнения върху условия
Описание
Задичи с няколко условия, входящи данни
Дата и час
15.11.2020 от 10:00 часа
Ресурси
7. Преговор и решаване на задачи
Описание
Променливи, данни, команди и условия. Преговор и упражнения
Дата и час
22.11.2020 от 10:00 часа
Ресурси
8. Финален проект
Описание
Проектът върфу уравнение, кето децата сами измислят и програмират с програмен език Пайтън
Дата и час
29.11.2020 от 10:00 часа
Ресурси
Програмирай с Python

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с Python

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждането на всяко занятие можете да откриете по-горе в секция „Програма на обучението“. Занятията ще се проведат в онлайн зала, за която ще получите линк преди занятието, с който да достъпите виртуалната ни класна стая.

Крайният срок за записване е 02/10/2020, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Почивен ден за групите - 1 ноември.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.