Програмирай и играй с платка Micro:bit - Пловдив - февруари 2018

Програмирай и играй с платка Micro:bit - Пловдив - февруари 2018

Програмирай и играй с платка Micro:bit - Пловдив - февруари 2018

Учебна зала Пловдив

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (събота - неделя)

от 12:00 до 14:00

За кого е подходящ?

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“

Какво представлява обучението?

По време на модул „Програмирай и играй с платка Micro:bit“ малките програмисти надграждат над знанията си от модул „Първи стъпки в програмирането“ и ги използват, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit - платката използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC.

Децата усвоят нови понятия в програмирането като работа с условия, събития и променливи. За тази цел използваме визуален език за програмиране, а чрез него децата се запознават и с езика за програмиране JavaScript. По време на обучението екипите програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit изпълнява за тях. Част от задачите са свързани с физика, пространствено мислене, английски език и средата около нас.

Модулът завършва със създаване на проект, програмиран и усъвършенстван от екипите. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от детето им проект!

След преминаването през модул „Програмирай и играй с платка Micro:bit“ детето ви ще познава връзката между хардуер и софтуер и зависимостите между частите на хардуера; то ще може да използва променливи и условни конструкции за създаване сложни алгоритми.

Кога се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

На почивните дни 3 до 5 март и 2 до 9 април няма да се провеждат обученията.

Програма

Занятие 1: Игри за работа в екип. Запознаване с Micro:bit и интерфейс на средата за разбработка.
Занятие 2: Работа със събития. Входни и изходни устройства.
Занятие 3: Променливи.
Занятие 4: Проект „Моят домашен любимец“.
Занятие 5: Условни конструкции.
Занятие 6: Проект „Охранителна система“.
Занятие 7: Проект „Жадно растение“.
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му.

Колко струва обучението?

За модула се заплаща еднократна такса в размер на 195 лв.

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от две подписани и попълнени копия на договор за обучение в SoftUni Kids. Можете да се запознаете с него тук.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 08/02/2018 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*Занятията стартират при сформиране на група.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.