Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала София - Център

1-3 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (неделя)

от 09:30 до 11:30

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Какво представлява обучението?

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки.

Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

Кога се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

На почивните дни 3 до 5 март и 2 до 9 април няма да се провеждат обученията.

Програма

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch.
Занятие 2: Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми.
Занятие 3: Игра за работа в екип. Алгоритъм.
Занятие 4: Начално състояние. Рисуване с код.
Занятие 5: Цикли и безкрайни цикли.
Занятие 6: Събития.
Занятие 7: Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект.
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му.

Колко струва обучението?

За модула се заплаща еднократна такса в размер на 195 лв.

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от две подписани и попълнени копия на договор за обучение в SoftUni Kids. Можете да се запознаете с него тук.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 08/02/2018 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*Занятията стартират при сформиране на група.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.