Учебен план

Учебен план

Цялостна програма по програмиране за деца от 1-ви до 6-ти клас

HTML5 & CSS3 Sites HTML & JavaScript Games Arduino Drawing Arduino Sensors
Игри със Scratch Android приложения Micro:bit Advanced Programming Hardware Programming
Програмирай и играй с платка Micro:bit
Първи стъпки в програмирането

Софтуерен курс

Хардуерен курс

За да могат най-малките да получат пълно въведение в света на програмирането създадохме цялостна програма по програмиране, разделена на модули. Всеки от модулите се състои от осем занятия, които се провеждат веднъж седмично с продължителност 2 астрономически часа. За да могат децата да постигнат максимални резултати, ги разделяме в две възрастови групи: от 1 до 3 клас и от 4 до 6 клас.

Програмата ни винаги започва с модул "Първи стъпки в програмирането", специално разработен, за да може всеки малък програмист да придобие основни знания по програмиране. Следващият модул "Програмирай и играй с Micro:bit" запознава децата с връзката между хардуер и софтуер. След като преминат двата базисни модула, децата могат да изберат курсове от следващото ниво спрямо предпочитанията си. За да преминат на четвъртно ниво е необходимо да са минали минимум два модула от ниво три.

Предстоящи обучения

Модул

Зала

Възраст

Програмирай и играй с платка Micro:bit - януари 2018

Учебна зала СофтУни

1-3 клас

от 21/01/2018 до 18/03/2018 (в/във неделя)

от 14:00 до 16:00

195 лв

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 16:30 до 18:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

1-3 клас

от 13/02/2018 до 10/04/2018 (в/във вторник)

от 17:30 до 19:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала Център

1-3 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 09:30 до 11:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала Студентски град

1-3 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 09:30 до 11:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала Студентски град

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 12:00 до 14:00

195 лв

Първи стъпки в програмирането - Пловдив - февруари 2018

Учебна зала Пловдив

1-3 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 09:30 до 11:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - Пловдив - февруари 2018

Учебна зала Пловдив

4-6 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 12:00 до 14:00

195 лв

Първи стъпки в програмирането - Бургас - февруари 2018

Учебна зала Бургас

1-3 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 12:30 до 14:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - Бургас - февруари 2018

Учебна зала Бургас

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 15:00 до 17:00

195 лв

Програмирай и играй с платка Micro:bit - Пловдив - февруари 2018

Учебна зала Пловдив

1-3 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 09:30 до 11:30

195 лв

Програмирай и играй с платка Micro:bit - Пловдив - февруари 2018

Учебна зала Пловдив

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 12:00 до 14:00

195 лв

Програмирай и играй с платка Micro:bit - Бургас- февруари 2018

Учебна зала Бургас

1-3 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 09:00 до 11:00

195 лв

Програмирай и играй с платка Micro:bit - Бургас- февруари 2018

Учебна зала Бургас

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 11:30 до 13:30

195 лв

Първи стъпки в програмирането - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

4-6 клас

от 12/02/2018 до 23/04/2018 (в/във понеделник)

от 18:15 до 20:15

195 лв

HTML5 & CSS Sites - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

1-3 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 09:00 до 11:00

195 лв

HTML5 & CSS Sites - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 11:30 до 13:30

195 лв

HTML5 & CSS Sites - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

4-6 клас

от 14/02/2018 до 11/04/2018 (в/във сряда)

от 18:15 до 20:15

195 лв

HTML5 & CSS Sites - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

4-6 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 16:30 до 18:30

195 лв

Игри със Scratch - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

4-6 клас

от 10/02/2018 до 14/04/2018 (в/във събота)

от 14:00 до 16:00

195 лв

Игри със Scratch - февруари 2018

Учебна зала СофтУни

1-3 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 09:00 до 11:00

195 лв

Игри със Scratch - февруари 2018

Учебна зала Център

1-3 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 12:00 до 14:00

195 лв

Игри със Scratch - февруари 2018

Учебна зала Център

4-6 клас

от 11/02/2018 до 15/04/2018 (в/във неделя)

от 14:30 до 16:30

195 лв