Първи стъпки в програмирането - част 1

Първи стъпки в програмирането - част 1

Подготвително ниво
0 лв.
седмици
клас

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ онлайн модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. Първо ниво в направление софтуерни курсове се смята за преминато, след завършване и на двете части от курса и получен сертификат.  


На първо място децата получават знания за основите в света на програмиранетокомпютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл.


По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мисленеопределянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели.


За кого е подходящ?

Онлайн курсът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат и да имат достъп до компютър с интернет връзка.

Програма на обучението:

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch

В началото на първото занятие ще имаме нужда от Вашата помощ, за да сме сигурни, че детето Ви успешно е достъпило виртуалната ни класна стая. След като малките програмисти са влязли в платформата започваме и първото занятие. В него ще въведем децата в света на програмирането - какви езици за програмиране има и кой от тях ще използваме в обучението.

Занятие 2: Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми

През второто занятие учениците ще разберат, какво стои зад основните термини в програмирането. Ще си обясним какво е алгоритъм, код, команда и други и защо е важно да ги използваме правилно.

Занятие 3: Игра за работа в екип. Алгоритъм

Третото занятие е посветено изцяло на програмиране и експериментиране със задачи.

Занятие 4: Начално състояние. Рисуване с код

През последното занятие от първата част на курса, малките програмисти научават и как да чертаят фигури използвайки алгоритми.

Във втора част на курса децата ще надградят знанията си с цикли и събития. Ще създадат цялостен проект в Scratch и ще демонстрират всичко научено във финален проект.

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия). Ще се забавляваме докато учим как да прогамиране.

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМАТ. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa, веднъж седмично в продължение на 4 седмици.

Денят и часа зависят от групата, в която запишете детето си. Занятията ще се проведат в онлайн платформа, за която ще получите линк преди занятието, с който да достъпите виртуалната ни класна стая.

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Почивен ден за групите - 2 май, 3 май, 23 май и 24 май.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Крайният срок за записване за групите е 24/04/2020 23:59 включително.

*При записване на второ дете (братче/сестриче) получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.

*Занятията стартират при сформиране на група.

kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8