Компютърна грамотност и програмиране

Компютърна грамотност и програмиране

Подготвително ниво
0 лв.
седмици
клас

По време на подготвителния модул "Компютърна грамотност и програмиране" децата ще усвоят основни понятия като: какво е компютър, кои са неговите компоненти и как да ги използваме. Ще научат какво е команда, софтуер и хардуер, цикъл, ще говорим за безопасност в интернет. Заедно с децата ще търсим и изследваме примери за това как компютрите и програмирането участват в ежедневието ни. Дори ще се научим да създаваме програми без компютър. Писане на клавиатура, създаване и търсене на различни файлове и папки, дебъгване на вече съществуващи поредици от команди, създаване на алгоритми са само част от многото неща, които малките програмисти ще имат шанса да усвоят. Всички занятия ще са под формата на игри, които подпомагат развиването на алгоритмичното мислене.


По време на последното занятие родителите са добре дошли, за да видят творенията на малчуганите.

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи, деца в предучилищна възраст и първи клас (6-7 годишни). Не е необходимо децата да могат да четат и пишат.

Програма на обучението:

Занятие 1: Компютрите около нас
Занятие 2: Как информацията „влиза“ в компютъра - входящи устройства
Занятие 3: Как получаваме информация от компютъра - изходящи устройста
Занятие 4: Магията на електричеството
Занятие 5: Що е то софтуер и хардуер
Занятие 6: Как мислят компютрите – бинарен код
Занятие 7: Как комуникираме с компютъра – даване на команди
Занятие 8: Моята първа програма - алгоритми
Занятие 9: Сложни алгоритми
Занятие 10: Да поправим всички грешки – дебъгван
Занятие 11: Повторения в ежедневието и в програмирането. Сложни цикли
Занятие 12: Вече знаем какво е програмиране - презентация пред родители

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 1 астронимически час, веднъж седмично в продължение на 12 седмици.

Почивни дни за групите в София - от 3/03/2020 и 14/04/2020.
Почивни дни за групите в Благоевград - 29/02/2020.

Колко струва обучението?

За модула се заплаща еднократна такса в размер на 260 лв. 

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Крайният срок за записване за групите в София е 29/01/2020 23:59:00 включително.

SoftUni Kids осигурява необходимата техника. 

*При записване на второ дете (братче/сестриче) получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.

*Занятията стартират при сформиране на група.

kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8