За нас

Прогрaми{г}рай с нас!

Експертите по програмиране на Софтуерния университет обединяват знания и сили, за да вдъхновят всяко дете за приказния свят на програмирането, където всичко е възможно!

SoftUni Kids е най-новата инициатива на СофтУни! За да може всяко дете да се докосне до процеса на създаване чрез програмиране, нашият екип от професионалисти разработи иновативен подход на учене чрез правене и постоянна работа в екип. В основата на програмата за малките програмисти са игрите като естествен начин за придобиване на знания и умения в сферата на програмирането.

Нашата цел е да развием логическото мислене на децата, въображението им и най-вече вярата в тях самите. Защото в света на технологиите, всичко е възможно!

Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. По време на пътешествието си в света на програмирането децата развиват своите комуникативни и социални умения, докато създават нови приятелства с деца и обучители.

Мисията на SoftUni Kids е да предостави достъпна и качествена подготовка в сферата на програмирането на всички деца. Така ние ще им помогнем да усвоят необходимите умения и знания, с които да направят уверени първите си стъпки в съвременния свят.

za George (2)edited-26

Обучение - Изток

С цел цялостно въведение на най-малките в света на програмирането създадохме програма по програмиране за деца, разделена на 4 модула.  Всеки от модулите се състои от осем занятия, които се провеждат веднъж седмично с продължителност 2 астрономически часа. За да могат децата да постигнат максимални резултати, ги разделяме в две възрастови групи: от първи до трети клас и от четвърти до шести клас. Модул 1 е специално разработен, за да може всеки малък програмист да придобие основни знания по програмиране и поради тази причина всяко дете, което иска да стане част от програмата на SoftUni Kids, е необходимо да започне с него. След което може да избира модулите спрямо интересите си. Въпреки това ние препоръчваме последнователното преминаване през всички модули, за да може детето плавно да премине от по-основни към по-сложни понятия и задачи.

wp-4Първи стъпки в програмирането е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на осноновните компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. По време на модула “Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Малките програмисти създават множество алгоритми, които програмират с помощта на Scratch – визуален език за програмиране, разработен специално за начинаещи. Чрез него те се започнават по достъпен начин с основни концепции в програмирането и се научават как да ги използват при писане на програма. Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от екипите. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

Moдул “Първи стъпки в програмирането” стартира на 12 февруари, веднага след завършването му, продължаваме с модул “Програмирай и играй с платка Micro:bit”. Oбучението завършва на 18 юни. Групите са следните:

  • Деца от 1 до 3 клас: всяка неделя от 9:00 до 11:00 /16 занятия/. Занятията започват на 12 февруари и завършват 18 юни.
  • Деца от 4 до 6 клас: всяка неделя от 11:30 до 13:30 /16 занятия/. Занятията започват 12 февруари и завършват 18 юни.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане! Крайният срок за записване е 9 февруари 2017 г. включително.

SoftUni Kids ще осигури необходимата техника. Единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*Занятията стартират при сформиране на група.

По ваша преценка можете да запишете детето си само в модул “Първи стъпки в програмирането”.

По време на модул „Програмирай и играй с платка Micro:bit“ малките програмисти ще надградят над знанията си от модул „Първи стъпки в програмирането“ и ще ги използват, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те ще видят връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit, платката използвана във всяко училище във Великообритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC. По време на обучението децата ще програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit ще изпълни за тях. Част от задачите ще са свързани с физика, пространствено мислене, английски език, средата около нас. Децата ще усвоят и нови понятия в програмирането като работа с условия и събития. За тази цел ще използват визуален език за програмиране, а чрез него ще се запознаят и с езика за програмиране JavaScript.
Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на проект, измислен и програмиран от екипите. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от децата им проект!

* Модулът е отворен за деца, които са преминали “Първи стъпки в програмирането”

„Игри със Scratch“ надгражда знанията, които децата са придобили по време на първия модул и цели превръщането им в експерти в програмирането със Scratch. Новите понятия, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на код са: условие, събитие, оператори и променливи. По време на курса децата се учат как да решават сложни проблеми, за да постигнат крайната си цел. Отделяме особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написан от тях програмен код. Тъй като основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и създаването на финален проект, курсът завършва със създаване на игри, вдъхновени и изпълнени от Scratch експертите. В последния ден на занятията родителите ще могат да експериментират и поиграят на създадената от децата им игра!

„Сензорен свят с Arduino” цели да затвори кръга между хардуерсофтуерелекторника и околна среда. Малките програмисти ще се научат да боравят с различни сензори и светодиоди. По време на курса те се запознават с различните компоненти на електрическата верига и начина им на свързване. Изграждат цялостни програми за Arduino, така че платката да отчита стойности от околната среда – температура, осветеност, шум, позиция в пространството и не само. След това с помощта на получениете данни изследват средата около тях и зависимостите в нея. Всеки екип сам определя целите и темата на своя финален сензорен проект и го презентира по време на пследното занятие от курса.

Цени

Модул ``Първи стъпки в програмирането`` + ``Програмирай и играй с платка Micro:bit``, 1 до 3 клас

всяка неделя от 9:00 до 11:00 /16 занятия/, от 12 февруари
360 лв.

.

Модул ``Първи стъпки в програмирането`` + ``Програмирай и играй с платка Micro:bit``, 4 до 6 клас

всяка неделя от 11:30 до 13:30 /16 занятия/, от 12 февруари
360 лв.

.

Модул ``Първи стъпки в програмирането``, 1 до 3 клас

всяка неделя от 9:00 до 11:00 /8 занятия/, от 12 февруари
195 лв.

.

Модул ``Първи стъпки в програмирането`` , 4 до 6 клас

всяка неделя от 11:30 до 13:30 /8 занятия/, от 12 февруари
195 лв.

.

* За всяко второ дете от семейство може да ползвате 20% отстъпка

Обучение - Люлин

„Първи стъпки в програмирането“ и „Направи игра със Scratch“

“Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на осноновните компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. Децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл.  Поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Малките програмисти създават множество алгоритми, които програмират с помощта на Scratch – визуален език за програмиране, разработен специално за начинаещи. Чрез него те се започнават по достъпен начин с основни концепции в програмирането и се научават как да ги използват при писане на програма.

„Игри със Scratch“ надгражда знанията, които децата са придобили по време на първия модул и цели превръщането им в експерти в програмирането със Scratch. Новите понятия, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на код са: условие, събитие, оператори и променливи. По време на курса децата се учат как да решават сложни проблеми, за да постигнат крайната си цел. Отделяме особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написан от тях програмен код. Тъй като основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и създаването на финален проект, курсът завършва със създаване на игри, вдъхновени и изпълнени от Scratch експертите. В последния ден на занятията родителите ще могат да експериментират и поиграят на създадената от децата им игра!

Комбинацията от двата модула ще се състои в Люлин, 137 СУ в ж.к. Люлин.

Можете да изберете една от следните групи:

  1. Първа група – деца от 4 до 6 клас: всеки понеделник от 18:30 до 20:30 /16 седмици/. Занятията започват на 13 февруари
  2. Втора група – деца от 1 до 3 клас: всеки вторник от 18:30 до 20:30 /16 седмици/. Занятията започват на 14 февруари.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане! Крайният срок за записване е 9 февруари 2017 г.

Цени

``Първи стъпки в програмирането`` и ``Направи игра със Scratch``- 4 до 6 клас, всеки понеделник от 18:30

/16 седмици/
360 лв.

.

``Първи стъпки в програмирането`` и ``Направи игра със Scratch`` - 1 до 3 клас, всеки вторник от 18:30

/16 седмици/
360 лв.

.

* За всяко второ дете от семейство може да ползвате 20% отстъпка

Уроци

Безплатен демонстративен урок – 22 януари

По време на безплатния демонстративен урок децата ще се докоснат до приказния свят на програмирнето и ще се запознаят с технологиите, които ще използваме по време на обученията ни през февруари. Ще се запознаем със Scratch, визуален език за програмиране, разработен специално за начинаещи, и ще направим заедно първия си алгоритъм. Ще видим в действие неограничените възможности и приложения на Micro:bit, платката използвана във всяко училище във Великообритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC. А за отмора ще посвирим на пиано от банани, програмирано чрез Scratch – защото в света на технологиите всичко е възможно!

Събитието ще се проведе на 22 януари (неделя) от 10:30 до 11:30 часа в зала Tech + Knowledge, в сградата на Софтуерния университет.

Поради големия интерес и запълването на местата за демонстративния урок от 10:30 часа, ще проведем още един безплатен урок на 22 януари от 12:30 до 13:30 часа, отново в зала Tech + Knowledge, в сградата на Софтуерния университет. Урокът е подходящ за деца от 1-ви до 6-ти клас. Можете да запишете детето си от тук!

Преподаватели

 

Ангел има 10-годишен опит като лектор, технически трейнър и продуктов презентатор за големи технологични компании. Водил е продуктови обучения в Европа, САЩ и Азия. Отговарял е за портфолиото и продуктовото позициониране в Sony Ericsson, Samsung и Sony. Занимава се с уеб програмиране от 2012. От тогава до сега е организирал десетки технологични работилници за деца във всички възрасти. Ангел успешно съчетава опита си в програмирането и обученията, като преподавател и ръководител на учебния процес в СофтУни.

 

Ренета притежава над 5 години опит в сферата на маркетинга и продажбите. Представяла е успешни идеи за развитие на марки като Загорка, Кока-кола, Perrier, Monin. Знае как да направи така, че сложни концепции да изглеждат лесни и възможни за изпълнение и научаване. Ръководила е успешно реализацията на няколко уеб проекта, сред които nishan.bg. В момента е ръководител на обученията в детската академия на СофтУни – SoftUni Kids.

Организатор

SoftUni-Logo-Flat_square-blueСофтуерният университет (СофтУни) предоставя качествено образование, професия и работа за хиляди млади хора в една от най-търсените професии в света – софтуерен инженер. Образованието в СофтУни е силно ориентирано към практиката. Изучават се основите на компютърните науки (фундаментални знания), изграждат се практически умения за разработка на софтуер със съвременни софтуерни технологии (бази данни, уеб разработка, клиентски и сървърни технологии, софтуерно инженерство) и се развиват екипни умения.

СофтУни провежда безплатни курсове по основи на програмирането всеки месец и приема нов випуск студенти 3 пъти в годината. Към момента има около 1200 студента и по 1500 нови кандидати на месец. Научете повече от сайта на СофтУни: https://softuni.bg.

Контакти

Занятията на SoftUni Kids се провеждат в сградата на SoftUni

e-mail: kids@softuni.bg

Телефон: 089 224 1109

Последвайте ни във Facebook: www.fb.com/SoftUniKids