Аduino Basics Аduino Basics - SoftUni Kids
Аduino Basics
Крайният срок за записване е 04/02/2022 23:59 часа включително.
Напреднал

Аduino Basics

 • money
  цена
  190 лв.
 • people
  подходящ за
  10-14 год.
 • calendar
  начало
  06.02.2022
 • location
  локация
  Онлайн

"Програмирай с платка Arduino Uno" е курс от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление електроника и роботика. Младите програмисти изграждат и използват знанията си, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Arduino Uno - платката е една от най-използваните платформи за създаване на ученически, студентски и иновативни проекти в световен мащаб. С нейна помощ, участниците имат пълната възможност да стартират всеки хардуерен проект, който пожелаят, а това да се превърне в нещо, променящо бъдещето. Учениците ще усвоят нови познания в областта на електрониката, роботиката и програмирането, като по време на курса ще работят с различни сензори и елементи от електрониката. Курсът е изграден да бъде изцяло практически и има за цел да сблъска участниците с реални проекти от индустрията като ги накара да мислят креативно и творчески. Основната концепция е запознаване с технически средства и елементи, надграждане на софтуерните и хардуерни знания. Курсът завършва с проект, програмиран и усъвършенстван от участниците. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от детето им проект!

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за деца, които имат основни понятия по програмиране и хардуерни устройства. Необходимо е децата да са преминали курса „Програмирай с платка Micro:bit“. Курсът е предназначен за децата с интерес към електрониката и роботиката.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще имат задълбочени познания по електроника, роботика и работа с микроконтролери. Ще усвоят и затвърдят знанията си по програмиране на хардуерни устройства и ще са запознати с възможностите и функционалностите на платка Arduino Uno.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с платка Arduino Uno и TinkerCAD.
Описание
• Игри за работа в екип;
• Запознаване с Arduino Uno платката и интерфейс на средата за разработка - TinkerCAD;
• Представяне на основните елементи в електрониката.
Дата и час
06.02.2022 от 15:00 часа
Ресурси
2. Запознаване с основни елементи в електрониката. Работа с входни и изходни сигнали.
Описание
• Запознаване с хардуерните компоненти за вход и изход на данни, електрически верига - създаване на програми комбинирани с бутони и светодиодни елементи;
• Работа със закон на Ом.
Дата и час
13.02.2022 от 15:00 часа
Ресурси
3. Работа с ултразвуков сензор и RGB лампа.
Описание
• Създаване на програми, чрез използването на сензор;
• Запознаване със сензор за разстояние;
• Запознаване с RGB технологията и работа с RGB компоненти.
Дата и час
20.02.2022 от 15:00 часа
Ресурси
4. Проект "Умен термометър".
Описание
• Практическо занятие, в което участниците ще разработят реален проект;
• Запознаване с аналогов сигнал и създаване на интерактивна индикация.
Дата и час
27.02.2022 от 15:00 часа
Ресурси
5. Проект "Система за осветление с брояч".
Описание
• Занятие, през което участните ще се запознаят с PIR сензор и ще се разгледа един от най-използваните компоненти в електрониката - 7-сегментният индикатор.
Дата и час
06.03.2022 от 15:00 часа
Ресурси
6. Проект "Охранителна система".
Описание
• Комбиниране на сензори и добавяне на звукова индикация - аларма;
• Запознаване със звукови импулси.
Дата и час
13.03.2022 от 15:00 часа
Ресурси
7. Финанлно занятие.
Описание
• Преговор върху всичко преподадено и поставяне на задание за изготвяне на финален проект и представянето му.
Дата и час
20.03.2022 от 15:00 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
• Генериране на финални проекти по зададени критерии и тяхното представяне.
Дата и час
27.03.2022 от 15:00 часа
Ресурси
Аduino Basics

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Аduino Basics

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 04/02/2022, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.