Първи стъпки в програмирането Първи стъпки в програмирането - SoftUni Kids
Първи стъпки в програмирането
Крайният срок за записване е 04/02/2022 23:59 часа включително.
Начинаещ

Първи стъпки в програмирането

 • money
  цена
  190 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  06.02.2022
 • location
  локация
  Онлайн

"Първи стъпки в програмирането" е първият и основополагащ модул от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове. Той е в ниво "Начинаещ" и е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за млади програмисти. Завършването на курса позволява да бъдат записвани курсове от по-горно ниво в цялостното обучение по програмиране на SoftUni Kids.

По време на курса "Първи стъпки в програмирането" поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Децата получават знания за видовете цикъл, събития, а също така се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостното обучението по програмиране на SoftUni Kids. Курсът завършва с изработването на финален проект, създаване на сценарии, които са измислени и програмирани от децата. Родителите са добре дошли в края на последното занятие, за да видят презентацията на създадената от децата им програма! 

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, с интерес към програмирането. Необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Какво ще умее детето след курса?

Децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние, събития, цикли и имат познания с които могат да създават цялостен сценарий в Scratch. Също така са подобрили уменията си за работа в екип и разрешаване на предизвикателства.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с визуален език за програмиране.
Описание
• Запознаване със средата за програмиране Scratch;
• Герои, костюми, декори, движение, говорене и мислене.
Дата и час
06.02.2022 от 12:30 часа
Ресурси
2. Алгоритъм.
Описание
• Алгоритъм и начални условия;
• Визуални ефекти и звук.
Дата и час
13.02.2022 от 12:30 часа
Ресурси
3. Цикли.
Описание
• Първоначално запознаване с цикли;
• Алгоритми с повторения.
Дата и час
20.02.2022 от 12:30 часа
Ресурси
4. Собствен герой и разрешаване на проблеми в кода.
Описание
• Създаване на собствен герой;
• Дебъгинг (разрешаване на проблеми).
Дата и час
27.02.2022 от 12:30 часа
Ресурси
5. Разширения в Scratch.
Описание
• Разширения в Scratch - Молив;
• Цикли с Молив.
Дата и час
06.03.2022 от 12:30 часа
Ресурси
6. Събития.
Описание
• Събития;
• Събития с Молив.
Дата и час
13.03.2022 от 12:30 часа
Ресурси
7. Условия.
Описание
• Условия
• Сетива;
• Условни цикли;
• Дебъгинг (разрешаване на проблеми).
Дата и час
20.03.2022 от 12:30 часа
Ресурси
8. Броудкастинг и финални проекти.
Описание
• Броудкастинг (излъчване);
• Комуникация между събития и спрайтове;
• Финален проект.
Дата и час
27.03.2022 от 12:30 часа
Ресурси
Първи стъпки в програмирането

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Първи стъпки в програмирането

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 04/02/2022, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.