Micro:bit Robotics Micro:bit Robotics - SoftUni Kids
Micro:bit Robotics
Крайният срок за записване е 04/02/2022 23:59 часа включително.
Напреднал

Micro:bit Robotics

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  06.02.2022
 • location
  локация
  София, Младост 2

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit”. „Micro:bit роботика“ е курс от ниво напреднал на SoftUni Kids в програмата по електроника и роботика.

По време на модул „Micro:bit роботика” децата се запознават по-подробно с неограничените възможности на платка Micro:bit. Те се учат как да свързват външни сензори и устройства с платката, създавайки комплексни проекти. Също така усвояват нови понятия като: функции, вложени условия и как да конвертират един тип данни в друг. Целта им в голяма част от занятията е да създадат голям проект, който пресъздава технологии в света около нас и да се научат как да го управляват. По време на модула децата правят и първите си стъпки в програмиране с JavaScript.

В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят презентацията на проектите на децата си!

За кого е подходящ?

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit” или да имат основни познания за платка Micro:bit. Курсът е от ниво "Напреднал".

Какво ще умее детето след курса?

Ще познават възможностите на платката Micro:bit. Ще могат да свързват външни сензори и устройства с платката. Ще имат и базови познания по езика за програмиране JavaScript.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Проект "Умна гаражна врата" и запознаване с JavaScript.
Описание
Игри за запознаване и сплотяване на групата. Преговор на знания за платка Micro:bit и изработване на проект "Смарт гаражна врата". Очертаване на разликите между блоково програмиране и JavaScript.
Дата и час
06.02.2022 от 16:00 часа
Ресурси
2. Проект "Умна бариера" и светът на малките двигатели.
Описание
Работа с ултразвуков сензор и изучаване на разликата между серводвигателите и двигателчета за постоянен ток.
Дата и час
13.02.2022 от 16:00 часа
Ресурси
3. Проект "Кола с движение по предварително дефиниран маршрут".
Описание
Преговор и четене на JavaScript код. Дефиниране на понятието "функция". Създаване на функции за управление на кола-робот по предварително създадено трасе.
Дата и час
20.02.2022 от 16:00 часа
Ресурси
4. Проект "Кола със сензор за следене на линия".
Описание
Преговор на аналогови и дигитални сигнали. Задълбочена работа с условия и цикли. Разчитане на цвета от сензора и следване на линия от кола-робот чрез условия и цикли.
Дата и час
27.02.2022 от 16:00 часа
Ресурси
5. Проект "Автоматично задвижване на механична ръка".
Описание
Логически задачи и преговор. Дефиниране на устройството и задълбочена работа със серво мотори. Управление на ръка-робот, чрез програмиране на серво моторите.
Дата и час
06.03.2022 от 16:00 часа
Ресурси
6. Проект "Механична ръка и управление чрез бутони".
Описание
Преговор на понятието "променливи", логически задачи, четене на JavaScript код. Създаване на програма за управление на ръка-робот, чрез входни устройства на платка Micro:bit.
Дата и час
13.03.2022 от 16:00 часа
Ресурси
7. Проект "Механична ръка и управление чрез бутони".
Описание
Преговор, четене на Javacsript код и решаване на логически задачи. Дефиниране на понятието в програмирането "map". Ускорение и дистанционно управление на серво мотори в ръка-робот. Въвеждане в сложни "условия".
Дата и час
20.03.2022 от 16:00 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
Приложение на прости и сложни "условия", "функции", "map", "цикли", работа със сензори, работа със серво мотори и двигателчета за постоянен ток.
Дата и час
27.03.2022 от 16:00 часа
Ресурси
Micro:bit Robotics

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Micro:bit Robotics

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА в сградата на СофтУни на адрес гр. София, бул. Ал. Малинов № 78. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 04/02/2022, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл/ да донесете подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.