Програмирай с платка Micro:bit Програмирай с платка Micro:bit - SoftUni Kids
Програмирай с платка Micro:bit
Крайният срок за записване е 03/02/2022 23:59 часа включително.
Начинаещ

Програмирай с платка Micro:bit

 • money
  цена
  190 лв.
 • people
  подходящ за
  7-9 год.
 • calendar
  начало
  05.02.2022
 • location
  локация
  Онлайн

"Програмирай с платка Micro:bit" е първият и основополагащ курс от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление "Електроника и Роботика". Курсът е в ниво "Начинаещ", където младите програмисти изграждат и използват знанията си, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit - разработената с подкрепата на BBC платка, използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране.

Децата ще усвоят нови понятия в програмирането като: работа с условия, събития и променливи. За тази цел използваме визуален език за програмиране. Децата ще научат и какво са условни конструкции, а задачите им ще са свързани със създаване на самостоятелни задания, които имат връзка с физика, пространствено мислене и средата около нас. По време на обучението екипите програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit изпълнява за тях. Курсът завършва с проект, програмиран и усъвършенстван от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят презентацията на създадения от детето им проект!

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, с интерес към програмирането. Необходимо е децата да имат интерес към хардуерните устройства и програмирането, както и да могат да четат и пишат.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще имат основни познания по електроника и роботика. Ще усвоят базови понятия в програмирането и ще запознаят с функционалностите на платка Micro:bit.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с Micro:bit.
Описание
• Игри за работа в екип;
• Запознаване с Micro:bit и интерфейс на средата за разработка.
Дата и час
05.02.2022 от 14:00 часа
Ресурси
2. Работа със събития. Входни и изходни устройства.
Описание
• Запознаване с хардуерните устройства за вход и изход на данни, електрическа верига - създаване на програми със събития от входно-изходни устройства.
Дата и час
12.02.2022 от 14:00 часа
Ресурси
3. Променливи.
Описание
• Дефиниране на понятието "променлива";
• Използване на Micro:bit за създаване и опериране с променливи.
Дата и час
19.02.2022 от 14:00 часа
Ресурси
4. Проект „Моят домашен любимец“.
Описание
• Практическо приложение на знанията за събития и променливи за създаване на проект за дигитален домашен любимец.
Дата и час
26.02.2022 от 14:00 часа
Ресурси
5. Условни конструкции.
Описание
• Дефиниране на понятието "Условни конструкции";
• Програмиране на интерактивни игри с платка Micro:bit, с употребата на условни конструкции.
Дата и час
05.03.2022 от 14:00 часа
Ресурси
6. Проект „Охранителна система“.
Описание
• Дейности за сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятията "условие - if…then…else"; "дигитален сигнал", "пин";
• Създаване и програмиране на проект "Охранителна система" по предварително зададени параметри.
Дата и час
12.03.2022 от 14:00 часа
Ресурси
7. Проект „Жадно растение“.
Описание
• Игри за сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятията "аналогов сигнал", "сензор";
• Програмиране на сензор за влажност и работа с аналогови и дигитални пинове;
• Програмиране на проект - "Жадно растение" по предварително зададени критерии.
Дата и час
19.03.2022 от 14:00 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
• Генериране на финални проекти по зададени критерии и тяхното представяне.
Дата и час
26.03.2022 от 14:00 часа
Ресурси
Програмирай с платка Micro:bit

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с платка Micro:bit

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 03/02/2022, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.