Програмирай с Java Програмирай с Java - SoftUni Kids
Програмирай с Java
Крайният срок за записване е 03/02/2022 23:59 часа включително.
Напреднал

Програмирай с Java

 • money
  цена
  190 лв.
 • people
  подходящ за
  10-14 год.
 • calendar
  начало
  05.02.2022
 • location
  локация
  Онлайн

Курсът “Програмирай с Java” е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids. Този курс е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Java. Децата ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език Java. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи. Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като освен технически умения, децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за децата, имащи интерес към софтуера и програмирането. Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще изградят умения за програмиране с програмния език Java, като ще реализират свои собствени проекти.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Първи стъпки в програмирането - част 1.
Описание
• Какво означава да програмираме?;
• Първа конзолна програма с Java и IntelliJ IDEA;
• Променливи и типове данни;
• Четене на потребителски вход.
Дата и час
05.02.2022 от 09:00 часа
Ресурси
2. Първи стъпки в програмирането - част 2.
Описание
• Прости операции - Работа с текст и числа;
• Печатане на екрана;
• Закръгляне и форматиране на резултат.
Дата и час
12.02.2022 от 09:00 часа
Ресурси
3. Проверки. Логически изрази и проверки. Условна конструкция if-else.
Описание
• Логически изрази и проверки;
• Оператори за сравнение;
• Условни конструкции;
• Живот на променлива.
Дата и час
19.02.2022 от 09:00 часа
Ресурси
4. Упражнение - Логически изрази и проверки.
Описание
• Решаване на задачи чрез деление и умножение, както и чрез други математически функции.
Дата и час
26.02.2022 от 09:00 часа
Ресурси
5. По-сложни проверки. Вложени If конструкции и по-сложни логически условия.
Описание
• Условна конструкция switch - case;
• Логически оператори - ""&&"", ""||"" и ""!"";
• Вложени условни конструкции;
• Приоритет на условия.
Дата и час
05.03.2022 от 09:00 часа
Ресурси
6. Упражнения върху по-сложни проверки.
Описание
• Задачи с няколко условия, входящи данни.
Дата и час
12.03.2022 от 09:00 часа
Ресурси
7. Преговор и решаване на задачи. Подготовка за проект.
Описание
• Преговор и упражнения.
Дата и час
19.03.2022 от 09:00 часа
Ресурси
8. Финален проект.
Описание
• Проект върху уравнение, което децата сами измислят и програмират с програмен език Java.
Дата и час
26.03.2022 от 09:00 часа
Ресурси
Програмирай с Java

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с Java

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 03/02/2022, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.