HTML & JS Games HTML & JS Games - SoftUni Kids
HTML & JS Games
Крайният срок за записване е 26/11/2021 23:59 часа включително.
Напреднал

HTML & JS Games

 • money
  цена
  190 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  28.11.2021
 • location
  локация
  Онлайн

По време на този курс от ниво "Напреднал", децата се впускат в истинското уеб програмиране. Те се учат как да добавят динамично съдържание към уеб-страниците си и как то да си взаимодейства с потребителя. Младите програмисти използват знанията си, придобити от предишните курсове, за да създадат базово съдържание за своите игри, а след това го превръщат в динамично с помощта на JavaScript. Пишейки код, те създават сложни алгоритми, с които значително улесняват и намаляват дългосрочната си разработка по играта. Малките програмисти се запознават с нови концепции като масив, индекс и как да превърнат познатите блокчета от предишните курсове в истински функционален код. Следващата стъпка е да ги свържат с управление от потребителя и да изградят цялостни игри. Финалният проект на екипите е игра измислена и програмирана от самите тях. В последното занятие родителите са добре дошли, за да опитат игрите на децата си!

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за децата, имащи интерес към софтуера и програмирането. Задължително условие за участие е децата да са преминали през курса "Първи стъпки в програмирането'.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса, децата ще могат да работят с масив, индекс и да превръщат "блокчетата" от предишните курсове в истински функционален код. Чрез знанията си по JavaScript ще могат да създават динамично съдържание. Пишейки код, ще използват сложни алгоритми, с които да улеснят и намалят дългосрочната си разработка по играта.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с JavaScript.
Описание
• Дейности за опознаване и сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятието език за програмиране;
• Запознаване с JavaScript, вид език за програмиране, приложение, особености и синтаксис;
• Дефиниране на понятието "Конзола";
• Проектиране и програмиране на игра "Камък, ножица, хартия", чрез използване на променливи, избор на произволна стойност и "if... else" условия.
Дата и час
28.11.2021 от 10:00 часа
Ресурси
2. Работа с Canvas.
Описание
• Групови активности за сплотяване и опознаване;
• Дефиниране на понятието ID в CSS, фон, диаметър и др.;
• Дефиниране на начина на комуникация между CSS, HTML и Java Script;
• Създаване на файлове в Visual Studio Code и свързване на JS и HTML файлове;
• Проектиране и програмиране на игра с променливи и събития.
Дата и час
05.12.2021 от 10:00 часа
Ресурси
3. Движение на обекти.
Описание
• Логически задачи;
• Управление на обекти чрез клавиши и мишка, създаване на обект за кликане;
• Интегриране на наученото в цялостна игра;
• Програмиране на начално състояние, създаване на активни бутони, употреба на друг начин за избор на произволна стойност;
• Време за експериментиране, надграждане и добавяне на допълнителни функции.
Дата и час
12.12.2021 от 10:00 часа
Ресурси
4. Проект "Игра".
Описание
• Логически игри;
• Дефиниране на понятието "при зареждане";
• Интегриране на новото понятие в разработка на Игра - "спри" и "започни".
Дата и час
19.12.2021 от 10:00 часа
Ресурси
5. Проект "Игра".
Описание
• Дефиниране и програмиране на резултат в игра и визуализиране на резултат;
• Дефиниране и програмиране на бутон за рестартиране на игра;
• Дефиниране и програмиране на максимално време за действие в игра.
Дата и час
09.01.2022 от 10:00 часа
Ресурси
6. Проект "Игра".
Описание
• Дефиниране и създаване на "масив", "дължина на масив", "индекс";
• Имплементиране на новите познания в игра.
Дата и час
16.01.2022 от 10:00 часа
Ресурси
7. Работа по финален проект.
Описание
• Работа с масиви при създаване на игра;
• Определяне и започване на работа по финални проекти за курса.
Дата и час
23.01.2022 от 10:00 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
• Цялостен преговор;
• Работа по финални проекти, отстраняване на грешки в кода и правене на подобрения;
• Представяне на готовите финални игри.
Дата и час
30.01.2022 от 10:00 часа
Ресурси
HTML & JS Games

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

HTML & JS Games

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 26/11/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Почивни дни за групата - 25, 26 декември и 1, 2 януари.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.