Програмирай с Python Advanced Програмирай с Python Advanced - SoftUni Kids
Програмирай с Python Advanced
Крайният срок за записване е 25/11/2021 23:59 часа включително.
Напреднал

Програмирай с Python Advanced

 • money
  цена
  190 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  27.11.2021
 • location
  локация
  Онлайн

Курсът "Програмирай с Python - Advanced" е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids. Курсът е за напреднали и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени знания по програмиране с програмния език Python. Участниците ще придобият познания за съставните типове данни String и List, как да създават обекти от тези типове и как да работят с тях. Ще се запознаят с операторите за повторение и с някои от най-често използваните вградени функции на езика. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата. Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за деца, които имат опит в света на програмирането и искат да надградят своите знания. Задължително условие за участие е преминаването през курса "Програмирай с Python". Курсът е от ниво "Напреднал".

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса, децата ще изградят умения за работа със съставни типове данни - стринг и списък, сложни логически условия, оператори за цикъл (повторения), вградени функции в Python.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Какво знаем за Python – среди за програмиране, променливи, основни типове данни. Логически оператори.
Описание
• Подробен преговор на изученото по време на курса "Програмирай с Python".
Дата и час
27.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
2. Комбинирани логически условия.
Описание
• Работа с комбинирани логически условия;
• Логически оператори and и or.
Дата и час
04.12.2021 от 09:00 часа
Ресурси
3. Съставни типове данни - стринг и списък.
Описание
• Запознаване със съставните типове данни String и списък /List/ - създаване, добавяне и изтриване на елементи, достъп до елемент на списък.
Дата и час
11.12.2021 от 09:00 часа
Ресурси
4. Оператори за цикъл.
Описание
• Оператори за повторение /цикъл/ for и while;
• Приложение в практически задачи.
Дата и час
18.12.2021 от 09:00 часа
Ресурси
5. Да рисуваме с Python. Решаване на задачи.
Описание
• Прилагане на наученото дотук за изчертаване на различни геометрични обекти;
• Решаване на практически задачи.
Дата и час
08.01.2022 от 09:00 часа
Ресурси
6. Вградени функции в Python.
Описание
• Запознаване и работа с някои от вградените в Python функции - exec, eval, abs, range, min, max и др.
Дата и час
15.01.2022 от 09:00 часа
Ресурси
7. Какво научихме в този курс? Работа по финален проект.
Описание
• Подробен преговор на всичко научено по време на курса;
• Избор на задача за финалния проект и работа по реализирането й.
Дата и час
22.01.2022 от 09:00 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
• Работа по реализирането на финалната задача;
• Подготовка за презентиране на проектите;
• Презентация пред родители.
Дата и час
29.01.2022 от 09:00 часа
Ресурси
Програмирай с Python Advanced

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с Python Advanced

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 25/11/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Почивни дни за групата - 25, 26 декември и 1, 2 януари.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.