Програмирай с Python
Програмирай с Python
Крайният срок за записване е 30/09/2021 23:59 часа включително.
Напреднал

Програмирай с Python

 • money
  цена
  180 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  02.10.2021
 • location
  локация
  Онлайн

Курсът “Програмирай с Python” е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids.

Този курс от ниво Напреднал е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език Python. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата. Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за деца от ниво Напреднал и е необходимо децата да имат познания по програмиране. Задължително условие за участие е младите програмисти да са преминали през „Първи стъпки в програмирането”.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще изградят умения за програмиране с програмния език Python, като ще реализират свои собствени проекти.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Въвеждане в синтаксиса на езика Python.
Описание
• Въведение в езика Python и променливи;
• Запознаване с конзолата.
Дата и час
02.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
2. Типове данни.
Описание
• Входящи и изходящи данни - текст, число и други.
Дата и час
09.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
3. Основни команди.
Описание
• Команди - смятане, изваждане, събиране, въвеждане и извеждане на данни.
Дата и час
16.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
4. Упражнение - команди и типове данни.
Описание
• Решаване на задачи чрез деление и умножение, както и чрез други математически функции.
Дата и час
23.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
5. Условия.
Описание
• Видове условия;
• Задачи за условия.
Дата и час
30.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
6. Упражнения върху условия.
Описание
• Задачи с няколко условия, входящи данни.
Дата и час
06.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
7. Преговор и решаване на задачи.
Описание
• Променливи, данни, команди и условия;
• Преговор и упражнения.
Дата и час
13.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
8. Финален проект.
Описание
• Проектът e върху уравнение, кaто децата сами измислят и програмират с програмен език Python.
Дата и час
20.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
Програмирай с Python

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с Python

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 30/09/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете, е необходимо да изпратите по имейл подписан и сканиран договора, който ще получите на имейл адреса Ви, след заплащане на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.