Сензори с Digital Sandbox
Сензори с Digital Sandbox
Крайният срок за записване е 30/09/2021 23:59 часа включително.
Напреднал

Сензори с Digital Sandbox

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  7-9 год.
 • calendar
  начало
  02.10.2021
 • location
  локация
  София, Младост 2

Задължително условие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit”. „Сeнзори с Digital SandBox” цели да затвори кръга между хардуер, софтуер, електроника и околна среда. Това е курс от ниво "Напреднал" на SoftUni Kids в пътека "Електроника и роботика".

Младите програмисти ще се научат да боравят с различни сензори и светодиоди. Изграждат цялостни програми с езика ArduBlock, така че платката да отчита стойности от околната среда – температура, осветеност, шум и не само. След това измислят нови и интересни начини да визуализират получените данни, ползвайки различни светодиоди и RGB светлини. Всеки екип сам определя целите и темата на своя финален сензорен проект и го презентира по време на последното занятие от курса пред родителите.

За кого е подходящ?

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit” или да имат основни познания по програмиране.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще имат по-задълбочени познания по електроника и роботика. Децата ще могат да изграждат цялостни програми с езика ArduBlock и да боравят с различни сензори и светодиоди.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Игри за работа в екип.
Описание
• Игри за опознаване и сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятията: "LED", "микроконтролер", "loop", "delay", "setup";
• Запознаване и първи стъпки в средата за програмиране ArduBlock.
Дата и час
02.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
2. Проект "Автоматична нощна лампа".
Описание
• Логически задачи:
• Дефиниране на понятията - "Сензор за светлина", "сериен монитор".
Дата и час
09.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
3. Запознаване с RGB светодиоди.
Описание
• Запознаване с термина "светодиод";
• Разясняване на Red, Green, Blue модела и същността на понятието светлина;
• Работа с функция;
• Избор на цвят и програмирането му с Digital Sandbox.
Дата и час
16.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
4. Проект "RGB слайдер".
Описание
• Дефиниране на понятието "мапинг";
• Работа със слайдер и използването му за смяна на различните цветове.
Дата и час
23.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
5. Проект "Звуков детектор".
Описание
• Работа с условия;
• Запознаване с if...then; else if...;
• Програмиране на различен светлинен сигнал в отговор на различен звуков стимул.
Дата и час
30.10.2021 от 09:00 часа
Ресурси
6. Свързване на външни устройства към платката.
Описание
• Дефиниране на понятията "вероятност" и "видове данни";
• Създаване на игра за Тестване на реакция.
Дата и час
06.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
7. Проект "Тестване на реакция".
Описание
• Запознаване с понятието "ключ";
• Усложняване на играта за "Тестване на реакция", чрез добавяне на различни по сложност нива;
• Подготовка за финален проект.
Дата и час
13.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
8. Разработване на финален проект и презентирането му.
Описание
• Създаване на финален проект и презентирането на готовия продукт.
Дата и час
20.11.2021 от 09:00 часа
Ресурси
Сензори с Digital Sandbox

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Сензори с Digital Sandbox

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 30/09/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса Ви, след заплащането на обучението.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.