Първи стъпки в програмирането
Първи стъпки в програмирането
Крайният срок за записване е 01/10/2021 23:59 часа включително.
Начинаещ

Първи стъпки в програмирането

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  03.10.2021
 • location
  локация
  София, Младост 2

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове. Той е в ново Начинаещ и е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за млади програмисти. Завършването на курса позволява да бъдат записвани курсове от по-горно ниво в цялостното обучение по програмиране на SoftUni Kids.

По време на курса „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Децата получават знания за видовете цикъл, събития, а също така се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостното обучението по програмиране на SoftUni Kids. Курсът завършва с изработването на финален проект, създаване на сценарии, които са измислени и програмирани от децата. Родителите са добре дошли в края на последното занятие, за да видят презентацията на създадената от децата им програма! 

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, с интерес към програмирането. Необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Какво ще умее детето след курса?

Децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние, събития, цикли и имат познания с които могат да създават цялостен сценарий в Scratch.  Също така са подобрили уменията си за работа в екип и разрешаване на предизвикателства.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с визуален език за програмиране.
Описание
• Запознаване със средата за програмиране Scratch. Герои, костюми, декори, движение, говорене и мислене.
Дата и час
03.10.2021 от 11:30 часа
Ресурси
2. Алгоритъм.
Описание
• Алгоритъм и начални условия. Визуални ефекти и звук.
Дата и час
10.10.2021 от 11:30 часа
Ресурси
3. Цикли.
Описание
• Първоначално запознаване с цикли. Алгоритми с повторения.
Дата и час
17.10.2021 от 11:30 часа
Ресурси
4. Собствен герой и разрешаване на проблеми в кода.
Описание
• Създаване на собствен герой. Дебъгинг (разрешаване на проблеми).
Дата и час
24.10.2021 от 11:30 часа
Ресурси
5. Разширения в Scratch.
Описание
• Разширения в Scratch - Молив. Цикли с Молив.
Дата и час
31.10.2021 от 11:30 часа
Ресурси
6. Събития.
Описание
• Събития. Събития с Молив.
Дата и час
07.11.2021 от 11:30 часа
Ресурси
7. Условия.
Описание
• Условия. Сетива. Условни цикли. Дебъгинг (разрешаване на проблеми).
Дата и час
14.11.2021 от 11:30 часа
Ресурси
8. Броудкастинг и финални проекти.
Описание
• Броудкастинг (излъчване). Комуникация между събития и спрайтове. Финален проект.
Дата и час
21.11.2021 от 11:30 часа
Ресурси
Първи стъпки в програмирането

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Първи стъпки в програмирането

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 01/10/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на Вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса Ви, след заплащането на обучението.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.