Присъствена академия: Програмирай с платка Micro:bit
Присъствена академия: Програмирай с платка Micro:bit
Крайният срок за записване е 10/07/2021 23:59 часа включително.
Начинаещ

Присъствена академия: Програмирай с платка Micro:bit

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  7-12 год.
 • calendar
  начало
  12.07.2021
 • location
  локация
  Учебна зала Pixel

„Програмирай с платка Micro:bit“ е първият и основополагащ курс по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление електроника и роботика, в ниво Начинаещ. Младите програмисти изграждат и използват знанията си, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit - платката използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC.  

Децата ще усвоят нови понятия в програмирането като работа с условия, събития и променливи. За тази цел използваме визуален език за програмиране. Децата ще научат и какво са условни конструкции, а задачите им ще са свързани със създаване на самостоятелни задания, които имат връзка и с физика, пространствено мислене и средата около нас. По време на обучението екипите програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit изпълнява за тях. Курсът завършва със проект, програмиран и усъвършенстван от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от детето им проект!

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи. Необходимо е децата да имат интерес към хардуерните устройства и програмирането.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата ще имат основни познания по електроника и роботика. Ще усвоят базови понятията в програмирането и ще запознаят с функционалностите на платка Micro:bit.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с Micro:bit. Работа със събития. Входни и изходни устройства.
Описание

• Игри за работа в екип;
• Запознаване с Micro:bit и интерфейс на средата за разработка;
• Запознаване с хардуерните устройства за вход и изход на данни, електрическа верига - създаване на програми със събития от входно-изходни устройства;

Дата и час
12.07.2021 от 09:30 часа
Ресурси
2. Променливи. Проект „Моят домашен любимец“.
Описание

• Дефиниране на понятието "променлива";
• Използване на Microbit за създаване и опериране с променливи;
• Практическо приложение на знанията за събития и променливи за създаване на проект за дигитален домашен любимец;

Дата и час
13.07.2021 от 09:30 часа
Ресурси
3. Условни конструкции. Проект „Охранителна система“.
Описание

• Дефиниране на понятието "Условни конструкции". Програмиране на интерактивни игри с платка Microbit, с употребата на условни конструкции;
• Дейности за сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятията "условие - if…then…else”; "дигитален сигнал", "пин";
• Създаване и програмиране на проект "Охранителна система" по предварително зададени параметри;

Дата и час
14.07.2021 от 09:30 часа
Ресурси
4. Проект „Жадно растение“. Работа по финален проект
Описание

• Игри за сплотяване на групата;
• Дефиниране на понятията "аналогов сигнал", "сензор";
• Програмиране на сензор за влажност и работа с аналогови и дигитални пинове;
• Програмиране на проект - „Жадно растение“ по предварително зададени критерии;
• Започване на работа по финалните проекти;

Дата и час
15.07.2021 от 09:30 часа
Ресурси
5. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание

• Генериране на финални проекти по зададени критерии и тяхното представяне;

Дата и час
16.07.2021 от 09:30 часа
Ресурси
Присъствена академия: Програмирай с платка Micro:bit

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Присъствена академия: Програмирай с платка Micro:bit

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 3 и половина астрономически часa , всеки ден в продължение на 1 седмица.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението"

Занятията ще се провеждат в сградата на СофтУни на адрес София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78. Вижте подробности на картата ТУК.

Крайният срок за записване е 10/07/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.