Присъствена академия: Micro:bit Роботика
Присъствена академия: Micro:bit Роботика
Крайният срок за записване е 12/06/2021 23:59 часа включително.
Начинаещ

Присъствена академия: Micro:bit Роботика

 • money
  цена
  220 лв.
 • people
  подходящ за
  7-12 год.
 • calendar
  начало
  14.06.2021
 • location
  локация
  Учебна зала Pixel

„Micro:bit роботика“ е курс от ниво "начинаещ" на SoftUni Kids в пътека електроника и роботика.

По време на модул „Micro:bit роботика” децата се запознават по-подробно с неограничените възможности на платка Micro:bit. Те се учат как да свързват външни сензори и устройства с платката, създавайки комплексни проекти. Също така усвояват нови понятия като: функции, вложени условия и как да конвертират един тип данни в друг. Целта им в голяма част от занятията е да създадат голям проект, който пресъздава технологии в света около нас и да се научат как да го управляват. По време на модула децата правят и първите си стъпки в програмиране с JavaScript.

В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят презентацията на проектите на децата си!

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи. Необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Какво ще умее детето след курса?

След успешно приключване на курса, вашето дете ще познава възможностите на платката Micro:bit. Ще може да свързва външни сензори и устройства с платката. Ще има и базови познания по езика за програмиране JavaScript.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Проект "Умна гаражна врата" и запознаване с JavaScript. Проект "Умна бариера" и светът на малките двигатели.
Описание

• Игри за запознаване и сплотяване на групата;
• Преговор на знания за платка Microbit и изработване на проект "Смарт гаражна врата";
• Очертаване на разликите между блоково програмиране и JavaScript;
• Работа с ултразвуков сензор и изучаване на разликата между серво двигателите и двигателчета за постоянен ток;

Дата и час
14.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
2. Проект "Кола с движение по предварително дефиниран маршрут". Проект "Кола със сензор за следене на линия".
Описание

• Преговор и четене на JavaScript код;
• Дефиниране на понятието "функция";
• Създаване на функции за управление на кола-робот по предварително създадено трасе;
• Преговор на аналогови и дигитални сигнали;
• Задълбочена работа с условия и цикли. Разчитане на цвета от сензора и следване на линия от кола-робот чрез условия и цикли;

Дата и час
15.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
3. Проект "Автоматично задвижване на механична ръка". Практически хардуерни упражнения.
Описание

• Логически задачи и преговор;
• Дефиниране на устройството и задълбочена работа със серво мотори;
• Управление на ръка-робот, чрез програмиране на серво моторите;
• Практически хардуерни упражнения за трупане на опит и експериментиране;

Дата и час
16.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
4. Проект "Механична ръка и управление чрез бутони".
Описание

• Преговор на понятието "променливи";
логически задачи, четене на JavaScript код;
• Създаване на програма за управление на ръка-робот, чрез входни устройства на платка Microbit;
• Преговор, четене на Javacsript код и решаване на логически задачи;
• Дефиниране на понятието в програмирането "map";
• Ускорение и дистанционно управление на серво мотори в ръка-робот;
• Въвеждане в сложни "условия";

Дата и час
17.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
5. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание

• Приложение на прости и сложни "условия", "функции", "map", "цикли", работа със сензори, работа със серво мотори и двигателчета за постоянен ток;

Дата и час
18.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
Присъствена академия: Micro:bit Роботика

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Присъствена академия: Micro:bit Роботика

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часа , всеки ден от 14-ти юни /понеделник/ до 18-ти юни /петък/.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението"

Занятията ще се провеждат в сградата на СофтУни на адрес София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78. Вижте подробности на картата ТУК.

Крайният срок за записване е 12/06/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.