Онлайн академия: Първи стъпки в програмирането
Онлайн академия: Първи стъпки в програмирането
Крайният срок за записване е 12/06/2021 23:59 часа включително.
Начинаещ

Онлайн академия: Първи стъпки в програмирането

 • money
  цена
  180 лв.
 • people
  подходящ за
  7-12 год.
 • calendar
  начало
  14.06.2021
 • location
  локация
  Онлайн

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове. Той е в ново Начинаещ и е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за млади програмисти. Завършването на курса позволява да бъдат записвани курсове от по-горно ниво в цялостното обучение по програмиране на SoftUni Kids.

По време на курса „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Децата получават знания за видовете цикъл, събития, а също така се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостното обучението по програмиране на SoftUni Kids. Курсът завършва с изработването на финален проект, създаване на сценарии, които са измислени и програмирани от децата. Родителите са добре дошли в края на последното занятие, за да видят презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, с интерес към програмирането. Необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Какво ще умее детето след курса?

Децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние, събития, цикли и имат познания с които могат да създават цялостен сценарий в Scratch. Също така са подобрили уменията си за работа в екип и разрешаване на предизвикателства.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с визуален език за програмиране. Алгоритъм.
Описание

• Запознаване със средата за програмиране Scratch;
• Герои, костюми, декори, движение, говорене и мислене;
• Алгоритъм и начални условия;
• Визуални ефекти и звук;

Дата и час
14.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
2. Цикли и създаване на собствени герои.
Описание

• Първоначално запознаване с цикли;
• Алгоритми с повторения;
• Създаване на собствен герой;
• Запознаване с термини - "софтуер" и "хардуер";

Дата и час
15.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
3. Разширения в Scratch.
Описание

• Разширения в Scratch;
• Упражнение на цикли;
• Рисуване на фигури;
• Запознаване с термини - "интернет" и "сървър";

Дата и час
16.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
4. Рисуване на фигури в Scrach и игри с рисуване.
Описание

• Условия;
• Сетива;
• Условни цикли;
• Събития;
• Събития с Молив;
• Координатна система;
• Броудкастинг;

Дата и час
17.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
5. Редактиране на косюми. Дебъгинг. Финални проекти.
Описание

• Дебъгинг (разрешаване на проблеми);
• Създаване и редакция на костюми на спрайт;
• Комуникация между събития и спрайтове;
• Финален проект;

Дата и час
18.06.2021 от 09:30 часа
Ресурси
Онлайн академия: Първи стъпки в програмирането

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Онлайн академия: Първи стъпки в програмирането

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часа , всеки ден от 14-ти юни /понеделник/ до 18-ти юни /петък/.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 12/06/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.