Програмирай с Python - Advanced
Програмирай с Python - Advanced
Крайният срок за записване е 10/04/2021 12:00 часа включително.
Напреднал

Програмирай с Python - Advanced

 • money
  цена
  180 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  11.04.2021
 • location
  локация
  Онлайн

"Курсът "Програмирай с Python - Advanced” е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids. Този курс от ниво Напреднал е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени знания по програмиране с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за съставните типове данни String и List, как да създават обекти от тези типове и как да работят с тях, ще се запознаят с операторите за повторение и с някои от най-често използваните вградени функции на езика. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата. Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за деца, които имат опит в света на програмирането и искат да надградят своите знания. Задължително условие за участие е преминаването  през курса "Програмирай с Python". Курсът е от ниво "Напреднал".

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса, децата ще изградят умения за работа със съставни типове данни - стринг и списък, сложни логически условия, оператори за цикъл /повторения/, вградени функции в Python.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Какво знаем за Python – среди за програмиране, променливи, основни типове данни. Логически оператори.
Описание
Подробен преговор на изученото по време на курса "Програмирай с Python".
Дата и час
11.04.2021 от 12:30 часа
Ресурси
2. Комбинирани логически условия.
Описание
Работа с комбинирани логически условия. Логически оператори and и or.
Дата и час
18.04.2021 от 12:30 часа
Ресурси
3. Съставни типове данни - стринг и списък.
Описание
Запознаване със съставните типове данни String и списък /List/ - създаване, добавяне и изтриване на елементи, достъп до елемент на списък.
Дата и час
25.04.2021 от 12:30 часа
Ресурси
4. Оператори за цикъл.
Описание
Оператори за повторение /цикъл/ for и while. Приложение в практически задачи.
Дата и час
09.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
5. Да рисуваме с Python. Решаване на задачи.
Описание
Прилагане на наученото дотук за изчертаване на различни геометрични обекти. Решаване на практически задачи.
Дата и час
16.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
6. Вградени функции в Python.
Описание
Запознаване и работа с някои от вградените в Python функции - exec, eval, abs, range, min, max и др.
Дата и час
23.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
7. Какво научихме в този курс? Работа по финален проект.
Описание
Подробен преговор на всичко научено по време на курса. Избор на задача за финалния проект и работа по реализирането и.
Дата и час
30.05.2021 от 12:30 часа
Ресурси
8. Работа по финален проект и презентирането му.
Описание
Работа по реализирането на финалната задача. Подготовка за презентиране на проектите. Презентация пред родители.
Дата и час
06.06.2021 от 12:30 часа
Ресурси
Програмирай с Python - Advanced

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с Python - Advanced

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението".

Крайният срок за записване е 09/04/2021, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Почивен ден за групите - 2 май 2021.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.