Програмирай с Python
Програмирай с Python
Крайният срок за записване е 04/12/2020 22:59 часа включително.
Напреднал

Програмирай с Python

 • money
  цена
  0 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  06.12.2020
 • location
  локация
  Онлайн

Курсът “Програмирай с Python” е част от програмата по програмиране на SoftUni Kids.

Този курс от ниво Напреднал е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език Python. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата. Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всяко дете, като децата изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за деца от ниво Напреднал и е необходимо децата да имат познания по програмиране. Задължително условие за участие е младите програмисти да са преминали през „Първи стъпки в програмирането”. 

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса, децата ще изградят умения за програмиране с  програмния език Pyton, като ще реализират свой соствени проекти.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Въвеждане в синтаксиса на езика Python.
Описание
Въведение в езика Python и променливи. Запознаване с конзолата
Дата и час
06.12.2020 от 10:00 часа
Ресурси
2. Типове данни.
Описание
Входящи и изходящи данни - текст, число и други
Дата и час
13.12.2020 от 10:00 часа
Ресурси
3. Основни команди.
Описание
Команди - смятане, изваждане, събиране, въвеждане и извеждане на данни.
Дата и час
20.12.2020 от 10:00 часа
Ресурси
4. Упражнение - команди и типове данни.
Описание
Решаване на задачи чрез деление и умножение, както и чрез други математически функции
Дата и час
10.01.2021 от 10:00 часа
Ресурси
5. Условия.
Описание
Видове условия. Задачи за условия
Дата и час
17.01.2021 от 10:00 часа
Ресурси
6. Упражнения върху условия.
Описание
Задичи с няколко условия, входящи данни.
Дата и час
24.01.2021 от 10:00 часа
Ресурси
7. Преговор и решаване на задачи.
Описание
Променливи, данни, команди и условия. Преговор и упражнения.
Дата и час
31.01.2021 от 10:00 часа
Ресурси
8. Финален проект.
Описание
Проектът върфу уравнение, кето децата сами измислят и програмират с програмен език Пайтън.
Дата и час
07.02.2021 от 10:00 часа
Ресурси
Програмирай с Python

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Програмирай с Python

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението"

Крайният срок за записване е 04/12/2020, 23:59 часа включително. 

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Почивен ден за групите - 27 декември 2020, 3 януари 2021.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.