Блоково програмиране
Блоково програмиране
Крайният срок за записване е 06/11/2020 23:59 часа включително.
Средно-напреднал

Блоково програмиране

 • money
  цена
  110 лв.
 • people
  подходящ за
  7-9 год.
 • calendar
  начало
  08.11.2020
 • location
  локация
  София, кв. Младост 4

“Блоково програмиране за напреднали” е основополагащ курс по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове, в ниво Средно  напреднал. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи курсове от програмата ни за млади програмисти.

Децата получават знания за видовете цикъл, събития, а също така се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Завършва се курса с финален проект, със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли в края на занятието, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Този курс е подходящ за начинаещи и е от ниво "средно напреднал". Задължително условие за участие е младите програмисти да са преминали през „Първи стъпки в програмирането”.

Какво ще умее детето след курса?

След завършване на курса децата имат основните знания с които могат да създават цялостен сценарий в Scratch, като използват начално състояние, събития и цикли. Също така са подобрили уменията си за работа в екип и разрешаване на предизвикателства.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Занятие
Описание
Дефиниране на понятията в програмирането "цикъл", "безкраен цикъл".  Създаване на програми в Scrach с употреба на цикъл и безкраен цикъл. 
Дата и час
08.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
2. Занятие
Описание
Дефиниране на понятието в програмирането "събитие". Създаване на блокова програма със "събития". 
Дата и час
15.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
3. Занятие
Описание
Дефиниране на понятията "bug" и "debugging" и упражнения за отстраняване на грешки в блоков код. Създаване на концепция и сценарий за финален проект по зададени критерии. 
Дата и час
22.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
4. Занятие
Описание
Дефиниране на основни понятия и насоки за презентиране. Завършване на финалните проекти и тяхното представяне.
Дата и час
29.11.2020 от 12:30 часа
Ресурси
Блоково програмиране

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Блоково програмиране

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa , веднъж седмично в продължение на 4 седмици.

Датата и часа на провеждане на всяко занятие можете да откриете по-горе в страницата в секция "Програма на обучението"

Занятията ще се провеждат в сградата на СофтУни на адрес София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78. Вижте подробности на картата ТУК.

Крайният срок за записване е 06/11/2020, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Почивен ден за групите - няма.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Уважаеми родители, при връщане на дистанционната форма на обучение на учениците, курсовете на СофтУни Кидс, които ще се провеждат присъствено, ще преминат в онлайн форма на обучение в същия ден и часови слот.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.