Първи стъпки в програмирането
Първи стъпки в програмирането
Крайният срок за записване е 01/10/2020 23:59 часа включително.
Начинаещ

Първи стъпки в програмирането

 • money
  цена
  110 лв.
 • people
  подходящ за
  10-12 год.
 • calendar
  начало
  03.10.2020
 • location
  локация
  Онлайн

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове в ниво Начинаещ. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за млади програмисти. Завършилите могат да запишат следващия курс от ниво Средно-напреднал - “Блоково програмиране за напреднали”.

По време на курса „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели.

За кого е подходящ?

Онлайн курсът е подходящ за напълно начинаещи: необходимо е децата да могат да четат и пишат и да имат достъп до компютър с интернет връзка.

Какво ще умее детето след курса?

Децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние. След завършване на курса ще могат да работят с визуалния език за програмиране Scratch.

Програма на обучението

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия).

занятия

1. Запознаване с визуален език за програмиране
Описание
Игри за запознаване и работа в екип. Основи за работа с визуален език за програмиране Scratch
Дата и час
03.10.2020 от 14:00 часа
Ресурси
2. Основни понятия в програмирането
Описание
Базови понятия в програмирането и запознаване с алгоритми
Дата и час
10.10.2020 от 14:00 часа
Ресурси
3. Алгоритъм
Описание
Игра за работа в екип. Видове алгоритми
Дата и час
17.10.2020 от 14:00 часа
Ресурси
4. Начално състояние
Описание
Начално състояние на програмата. Рисуване с код
Дата и час
24.10.2020 от 14:00 часа
Ресурси
Първи стъпки в програмирането

Сертификат

След всяко преминато обучение участниците в SoftUni Kids получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно придобитите знания и умения.

Първи стъпки в програмирането

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ONLINE ФОРМА. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часа , веднъж седмично в продължение на 3 седмици.

Датата и часа на провеждането на всяко занятие можете да откриете по-горе в секция „Програма на обучението“. Занятията ще се проведат в онлайн зала, за която ще получите линк преди занятието, с който да достъпите виртуалната ни класна стая.

Крайният срок за записване е 01/10/2020, 23:59 часа включително.

Допълнителна информация

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Почивен ден за групите - няма.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.