Модул

Модул

Какво представлява обучението?

"Първи стъпки в програмирането" е подходящ за напълно начинаещи деца от 1 до 6 клас. За втори път той ще се проведе в Пловдив под формата на интензивно лятно обучение.

Кога ще се проведе Лятната академия?

Всеки ден от от 24 до 28 юли от 9:00 до 12:30ч. 

Къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще се проведе на адрес ул. Христо Дюкмеджиев 10, кв. Капана в град Пловдив.

По време на модула "Първи стъпки в програмирането", децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, заложени във всички обучения на SoftUni Kids. По време на модула „Първи стъпки в програмиането“ поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на анимации, които са измислени, съставени и програмирани от екипите.