Модул

Модул

Какво представлява обучението?

Сензорен свят с Arduino” цели да затвори кръга между хардуерсофтуерелекторника и околна среда. Малките програмисти ще се научат да боравят с различни сензори и светодиоди. По време на курса те се запознават с различните компоненти на електрическата верига и начина им на свързване. Изграждат цялостни програми за Arduino, така че платката да отчита стойности от околната среда – температура, осветеност, шум, позиция в пространството и не само. След това с помощта на получениете данни изследват средата около тях и зависимостите в нея. Всеки екип сам определя целите и темата на своя финален сензорен проект и го презентира по време на пследното занятие от курса.