Модул

Модул

Програмирай и играй с платка Micro:bit

8 седмици 195лв

Какво представлява обучението?

По време на модул „Програмирай и играй с платка Micro:bit“ малките програмисти ще надградят над знанията си от модул „Първи стъпки в програмирането“ и ще ги използват, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те ще видят връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit, платката използвана във всяко училище във Великообритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC. По време на обучението децата ще програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit ще изпълни за тях. Част от задачите ще са свързани с физика, пространствено мислене, английски език, средата около нас. Децата ще усвоят и нови понятия в програмирането като работа с условия и събития. За тази цел ще използват визуален език за програмиране, а чрез него ще се запознаят и с езика за програмиране JavaScript.

Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект.Курсът завършва със създаване на проект, измислен и програмиран от екипите.В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от децата им проект!

*Модулът е отворен за деца, които са преминали “Първи стъпки в програмирането”

Групи

1 до 3 клас
23 април 2017 - 18 юни 2017
Всяка неделя от 09:00 - Учебна зала Tech
195 лв
4 до 6 клас
23 април 2017 - 18 юни 2017
Всяка неделя от 11:30 - Учебна зала Tech
195 лв