Модул

Модул

Програмирай игри със Scratch

8 седмици

Какво представлява обучението?

Всички деца мечтаят да могат да програмират своя собствена игра. „Програмирай игри със Scratch“ е модулът, в който мечтите стават реалност! Той надгражда знанията, които децата са придобили по време на предните модули и ги превръща в експерти в програмирането със Scratch. По време на курса децата се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятия, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на код, са: функция, оператори, променливи и условия. Отделяме особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написания от тях програмен код. Тъй като основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и създаването на финален проект, курсът завършва със създаване на игри, вдъхновени и изпълнени от Scratch експертите. В последния ден на занятията родителите са поканени да експериментират и поиграят на създадената от децата им игра!

*Модулът е отворен за деца, които са преминали “Първи стъпки в програмирането”

Групи

4 до 6 клас
15 март 2017 - 10 май 2017
Всяка сряда от 18:15 - Учебна зала Tech
4 до 6 клас
18 март 2017 - 20 май 2017
Всяка събота от 12:00 - Учебна зала Tech
4 до 6 клас
18 март 2017 - 20 май 2017
Всяка събота от 15:00 - Учебна зала Tech
1 до 3 клас
18 март 2017 - 20 май 2017
Всяка събота от 09:30 - Учебна зала Tech