Интензивен курс  - Варна - Първи стъпки - Юли 2019

Интензивен курс - Варна - Първи стъпки - Юли 2019

Интензивен курс - Варна - Първи стъпки - Юли 2019

Учебна зала Варна

2-5 клас

от 15/07/2019 до 19/07/2019 (понеделник - петък)

от 09:00 до 12:30

За кого е подходящ?

5-дневният летен интензивен курс “Първи стъпки в програмирането” е подходящ за деца от 8 до 12-годишна възраст, като те ще се обучават в смесена група от 2 до 5 клас. Необходимо е да могат да четат и пишат.

Какво представлява обучението?

Полудневният интензивен курс “Първи стъпки в програмирането” е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за малки програмисти

По време на обучението децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. В модула ”Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки.

Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата.

Работим усилено върху развитието и на меки умения, като активно общуване в група, работа в екип и умения за рефлексия – принципи, заложени във всички обучения на SoftUni Kids.

Завършвайки интензивния летен курс, децата могат да продължат и с другите наши обучения през следващата учебна година, които са част от цялостната ни програма по програмиране.

Кога се провеждат занятията?

Обучението се провежда от понеделник до петък от 9:00 до 12:30 часа в учебна зала Варна - гр. Варна, ул. Опълченска 25А (входът на сградата е на гърба на Първа инвестиционна банка на бул. Осми Приморски полк); Езиков център Hi School.

Програма

Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch.

Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми.

Игра за работа в екип. Алгоритъм.

Начално състояние. Рисуване с код.

Цикли и безкрайни цикли.

Събития.

Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект.

Работа по финален проект.

Колко струва обучението?

Обучението се заплаща с еднократна такса в размер на 179 лв.

Второ дете - 20% отстъпка

Крайният срок за записване е 11 юли 2019 включително.

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от две подписани и попълнени копия на договор за обучение в SoftUni Kids. Можете да се запознаете с него тук.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 15/07/2019 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*Занятията стартират при сформиране на група.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.