Интензивен курс  - Първи стъпки - Юли 2019

Интензивен курс - Първи стъпки - Юли 2019

Интензивен курс - Първи стъпки - Юли 2019

Учебна зала София - СофтУни

2-5 клас

от 01/07/2019 до 05/07/2019 (понеделник - петък)

от 08:45 до 12:30

За кого е подходящ?

5-дневният летен интензивен курс “Първи стъпки в програмирането” е подходящ за деца от 8 до 12-годишна възраст, като те ще се обучават в смесена група от 2 до 5 клас. Необходимо е да могат да четат и пишат.

Какво представлява обучението?

Полудневният интензивен курс “Първи стъпки в програмирането” е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за малки програмисти.

По време на обучението децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. В модула ”Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки.

Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата.
Работим усилено върху развитието и на меки умения, като активно общуване в група, работа в екип и умения за рефлексия – принципи, заложени във всички обучения на SoftUni Kids.

Завършвайки интензивния летен курс, децата могат да продължат и с другите наши обучения през следващата учебна година, които са част от цялостната ни програма по програмиране.

Кога и къде се провеждат занятията?

Интензивният курс ще се провежда от понеделник до петък в сградата на СофтУни  от 8:45 до 12:30.

Програма

Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch.

Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми.

Игра за работа в екип. Алгоритъм.

Начално състояние. Рисуване с код.

Цикли и безкрайни цикли.

Събития.

Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект.

Работа по финален проект.


Колко струва обучението?

Обучението се заплаща с еднократна такса в размер на 195 лв.

Второ дете - 20% отстъпка


Крайният срок за записване за групата от 8 до 12 юли е 4 юли 2019 включително.

Информация за организаторите:

SoftUniKids е инициатива на СофтУни, насочена към най-малките. За да може всяко дете да се докосне до процеса на създаване чрез програмиране, екип от професионалисти разработи иновативен подход на учене чрез създаване и постоянна работа в екип. В основата на учебния план са игрите като естествен начин за придобиване на знания и умения в сферата на програмирането.

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от две подписани и попълнени копия на договор за обучение в SoftUni Kids. Можете да се запознаете с него тук.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 04/07/2019 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*Занятията стартират при сформиране на група.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.