Първи стъпки в програмирането - част 2

Първи стъпки в програмирането - част 2

Подготвително ниво
0 лв.
седмици
клас

Това е втора част към онлайн обучението „Първи стъпки в програмирането”, който е първият и основополагащ онлайн модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. Първо ниво в направление софтуерни курсове се смята за преминато, след завършване и на двете части от курса и получен сертификат.

По време на курса "Първи стъпки в програмирането - част 2", децата получават знания за видовете цикъл, събития, а също така се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids.

Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. В последния ден на занятията родителите са добре дошли в последния половин час, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма! След завършване на втората част от курса, децата получават и своите сертификати за успешно преминато първо ниво „Първи стъпки в програмирането“.


За кого е подходящ?

Онлайн курсът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат и да имат достъп до компютър с интернет връзка.

Програма на обучението:

Занятие 1: Цикли и безкрайни цикли.

Занятие 2: Събития.

Занятие 3: Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект.

Занятие 4: Работа по финален проект и презентирането му.

През цялото време на курса ще имаме постоянна двустранна комуникация с децата. Ще имат възможност да ни задават въпроси и да общуват помежду си (най-вече в почивките и след занятия). Ще се забавляваме докато учим как да прогамиране.

Кога и къде се провеждат занятията?

Курсът е в ОНЛАЙН ФОРМАТ. Обучението се провежда в рамките на 2 астрономически часa, веднъж седмично в продължение на 4 седмици.

Денят и часа зависят от групата, в която запишете детето си. Занятията ще се проведат в онлайн платформа, за която ще получите линк преди занятието, с който да достъпите виртуалната ни класна стая.

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук.

За успешното провеждане на занятията трябва да осигурите на детето си компютър, интернет връзка и спокойна среда за работа. За по-лесна комуникация ще получите достъп до група в социалните мрежи, където преподавателите ще помагат на децата при затруднения в достъпа до виртуалната ни класна стая.

Почивен ден за групите - няма.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Крайният срок за записване за групите е 05/06/2020 23:59 включително.

*При записване на второ дете (братче/сестриче) получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.

*Занятията стартират при сформиране на група.

kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8