Първи стъпки в програмирането

Първи стъпки в програмирането

Ниво 1
195-240 лв.
8 седмици
1-3, 2-3, 4-6 клас

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. 

На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмиранетокомпютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. 

По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мисленеопределянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. 

В последния ден на занятията родителите са добре дошли в последния половин час, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Програма на обучението:

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch
Занятие 2: Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми
Занятие 3: Игра за работа в екип. Алгоритъм
Занятие 4: Начално състояние. Рисуване с код
Занятие 5: Цикли и безкрайни цикли
Занятие 6: Събития
Занятие 7: Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Почивен ден за групите в София през септември месец - 3 ноември.
Почивен ден за групите в София през октомври, които стартират на 3/10 - няма
Почивен ден за групите в София през ноември месец - от 21/12/2019 до 3/01/2020.
Почивен ден за групите в София през декември месец - от 21/12/2019 до 3/01/2020.
Почивен ден за групите във Варна през декември месец - от 21/12/2019 до 3/01/2020.
Почивен ден за групите в Благоевград - 2 ноември. 
Почивен ден за групите в Бургас в събота - 2 ноември. 
Почивен ден за групите в Бургас в неделя - 3 ноември. 
Почивен ден за групите във Варна в събота - 2 ноември. 
Почивен ден за групите във Варна в неделя - 3 ноември. 
Почивен ден за групите в Стара Загора в събота - 2 ноември. 
Почивен ден за групите в Стара Загора в неделя - 3 ноември. 

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Крайният срок за записване:
- за групата в учебна зала СофтУни през ноември месец - до 25/11/2019 влючително.
- за групата в учебна зала СофтУни през декември месец - до 26/11/2019 влючително.
- за групата в учебна зала София - Център през декември месец - до 26/11/2019 влючително.
- за групите в учебна зала Благоевград - до
17/10/2019 влючително.
- за групите в учебна зала Бургас - до 16/10/2019 влючително.
- за групите в учебна зала Варна - до 26/11/2019 влючително.
- за групите в учебна зала Стара Загора - до 16/10/2019 влючително.

SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.

*Занятията стартират при сформиране на група.

Групи в курса
Локация
Подходящ за
Първи стъпки в програмирането - Благоевград- октомври 2019
Учебна зала Благоевград
1-3 клас
от 19/10/2019 до 14/12/2019 (събота)
от 14:00 до 16:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Варна - декември 2019
Учебна зала Варна
4-6 клас
от 01/12/2019 до 02/02/2020 (неделя)
от 10:00 до 12:00
220 лв.
Първи стъпки в програмирането - СофтУни - декември 2019
Учебна зала София - СофтУни
4-6 клас
от 01/12/2019 до 02/02/2020 (неделя)
от 16:30 до 18:30
240 лв.
Първи стъпки в програмирането - СофтУни - ноември 2019
Учебна зала София - СофтУни
2-3 клас
от 30/11/2019 до 01/02/2020 (събота)
от 14:00 до 16:00
240 лв.
Първи стъпки в програмирането - Център- декември 2019
Учебна зала София - Център
4-6 клас
от 01/12/2019 до 02/02/2020 (неделя)
от 13:45 до 15:45
240 лв.
Първи стъпки в програмирането - Център- декември 2019
Учебна зала София - Център
4-6 клас
от 01/12/2019 до 02/02/2020 (неделя)
от 16:00 до 18:00
240 лв.
Loading...
kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8