Първи стъпки в програмирането

Първи стъпки в програмирането

Ниво 1
240 лв.
8 седмици
1-3, 4-6 клас

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. 

На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмиранетокомпютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. 

По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мисленеопределянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. 

В последния ден на занятията родителите са добре дошли в последния половин час, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Програма на обучението:

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch
Занятие 2: Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми
Занятие 3: Игра за работа в екип. Алгоритъм
Занятие 4: Начално състояние. Рисуване с код
Занятие 5: Цикли и безкрайни цикли
Занятие 6: Събития
Занятие 7: Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Адрес на залите:
- учебна зала Бизнес Парк - гр. София, улица "Бизнес Парк София 1" 1766, квартал Младост 4
- учебна зала Пловдив - улица “Райко Даскалов” 53, Дом Васил Левски, Етаж II, западно крило

Почивен ден за групите в София - Бизнес Парк в събота - 11/04/2020, 18/04/2020, 2/05/2020 и 23/05/2020.
Почивен ден за групите в София - Бизнес Парк в неделя - 12/04/2020, 19/04/2020, 2/05/2020 и 24/05/2020.
Почивен ден за групите в Пловдив - 29/03/2020.

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Крайният срок за записване за групите в Пловдив е 20/02/2020 23:59 часа.
Крайният срок за записване за групите в София - Бизнес Парк е 27/03/2020 23:59 часа.

SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.

*Занятията стартират при сформиране на група.

Групи в курса
Локация
Подходящ за
Първи стъпки в програмирането - София - Бизнес Парк - март 2020
Учебна зала София - Бизнес Парк
4-6 клас
от 29/03/2020 до 14/06/2020 (неделя)
от 09:00 до 11:00
240 лв.
Първи стъпки в програмирането - София - Бизнес Парк - март 2020
Учебна зала София - Бизнес Парк
1-3 клас
от 28/03/2020 до 13/06/2020 (събота)
от 09:00 до 11:00
240 лв.
Loading...
kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8