Първи стъпки в програмирането

Първи стъпки в програмирането

Ниво 1
195 лв.
8 седмици
1-3, 2-3, 4-6 клас

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. 

На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмиранетокомпютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. 

По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мисленеопределянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. 

В последния ден на занятията родителите са добре дошли в последния половин час, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Програма на обучението:

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch
Занятие 2: Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми
Занятие 3: Игра за работа в екип. Алгоритъм
Занятие 4: Начално състояние. Рисуване с код
Занятие 5: Цикли и безкрайни цикли
Занятие 6: Събития
Занятие 7: Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Колко струва обучението?

За модула се заплаща еднократна такса в размер на 195 лв..

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 23/09/2018 23:59:00 включително за обученията в София и Бургас, а за обученията в Стара Загора и Варна срокът е до 29/09/2018 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.

*Занятията стартират при сформиране на група.

Групи в курса
Локация
Подходящ за
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала София - СофтУни
2-3 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 11:30 до 13:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала София - СофтУни
4-6 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 14:00 до 16:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала София - СофтУни
4-6 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 16:30 до 18:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - октомври 2018
Учебна зала София - СофтУни
4-6 клас
от 03/10/2018 до 21/11/2018 (сряда)
от 18:15 до 20:15
195 лв.
Групата е пълна
Първи стъпки в програмирането - октомври 2018
Учебна зала София - СофтУни
2-3 клас
от 02/10/2018 до 20/11/2018 (вторник)
от 17:30 до 19:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала София - Център
2-3 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 09:00 до 11:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала София - Център
4-6 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 11:30 до 13:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала Бургас
1-3 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 12:30 до 14:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - септември 2018
Учебна зала Бургас
4-6 клас
от 30/09/2018 до 25/11/2018 (неделя)
от 15:00 до 17:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - октомври 2018
Учебна зала Стара Загора
1-3 клас
от 06/10/2018 до 01/12/2018 (събота)
от 09:00 до 11:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - октомври 2018
Учебна зала Стара Загора
4-6 клас
от 06/10/2018 до 01/12/2018 (събота)
от 11:30 до 13:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - октомври 2018
Учебна зала Варна
1-3 клас
от 06/10/2018 до 01/12/2018 (събота)
от 10:00 до 12:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - октомври 2018
Учебна зала Варна
4-6 клас
от 06/10/2018 до 01/12/2018 (събота)
от 12:30 до 14:30
195 лв.
Loading...
kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8