Първи стъпки в програмирането

Първи стъпки в програмирането

Ниво 1
195 лв.
8 седмици
1-3, 2-3, 4-6 клас

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти. 

На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмиранетокомпютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids. 

По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мисленеопределянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата. 

В последния ден на занятията родителите са добре дошли в последния половин час, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма!

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи; необходимо е децата да могат да четат и пишат.

Програма на обучението:

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch
Занятие 2: Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми
Занятие 3: Игра за работа в екип. Алгоритъм
Занятие 4: Начално състояние. Рисуване с код
Занятие 5: Цикли и безкрайни цикли
Занятие 6: Събития
Занятие 7: Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch - финален проект
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часа, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.
Почивни дни - 2 -3 март и 6-7 април.

Колко струва обучението?

За модула се заплаща еднократна такса в размер на 195 лв.

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 5/02/2019 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.

*Занятията стартират при сформиране на група.

Групи в курса
Локация
Подходящ за
Първи стъпки в програмирането - Благоевград- февруари 2019
Учебна зала Благоевград
1-3 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 10:00 до 12:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Благоевград- февруари 2019
Учебна зала Благоевград
4-6 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 12:30 до 14:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Бургас - февруари 2019
Учебна зала Бургас
4-6 клас
от 10/02/2019 до 14/04/2019 (неделя)
от 10:00 до 12:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Бургас - февруари 2019
Учебна зала Бургас
1-3 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 09:00 до 11:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Варна- февруари 2019
Учебна зала Варна
1-3 клас
от 10/02/2019 до 14/04/2019 (неделя)
от 10:00 до 12:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Варна- февруари 2019
Учебна зала Варна
4-6 клас
от 10/02/2019 до 14/04/2019 (неделя)
от 12:30 до 14:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Перник- февруари 2019
Учебна зала Перник
1-3 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 10:00 до 12:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Перник- февруари 2019
Учебна зала Перник
4-6 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 12:30 до 14:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - СофтУни - февруари 2019
Учебна зала София - СофтУни
2-3 клас
от 07/02/2019 до 28/03/2019 (четвъртък)
от 17:30 до 19:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - СофтУни - февруари 2019
Учебна зала София - СофтУни
2-3 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 09:00 до 11:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - СофтУни - февруари 2019
Учебна зала София - СофтУни
4-6 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 11:30 до 13:30
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - СофтУни - февруари 2019
Учебна зала София - СофтУни
4-6 клас
от 10/02/2019 до 14/04/2019 (неделя)
от 09:00 до 11:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Стара Загора- февруари 2019
Учебна зала Стара Загора
1-3 клас
от 09/02/2019 до 13/04/2019 (събота)
от 09:00 до 11:00
195 лв.
Първи стъпки в програмирането - Стара Загора- февруари 2019
Учебна зала Стара Загора
4-6 клас
от 10/02/2019 до 14/04/2019 (неделя)
от 15:00 до 17:00
195 лв.
Loading...
kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8