Arduino Basics

Arduino Basics

Ниво 4
0 лв.
седмици
клас

Модулът е подходящ за децата, преминали през поне два от следните курсове: „Игри със Scratch”, „Micro:bit роботика”, „Android приложения”, „Сeнзори с DigitalSandBox”.

“Arduino Basics” e модул за любителите на хардуера. По време на обучението децата пишат програмен код, който управлява Arduino, микроконтролерна платка с огромни възможности.

Основните понятия, които малките програмисти усвояват и използват по време на писането на своите програми са матрица от пиксели, RGB палитра и координатна система. Децата преминават през различни етапи на създаване на  електронни изображения чрез писане на код – от точка, линия, различни геометрични фигури до цялостно изображение. Езикът за програмиране, който използват по време на модула е C++.  Децата работят в  екипи и използват познанията си, за да създават задачи за другите отбори. 

Курсът завършва със създаване на програмен код, който „рисува“ цялостно изображение.

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за децата, преминали през поне два от следните курсове: „Игри със Scratch”, „Micro:bit роботика”, „Android приложения”, „Сeнзори с DigitalSandBox”.

Програма на обучението?

Занятие 1: Запознаване с C++
Занятие 2: Основи на RGB светодиодите. Програмиране и свързване на RGB светодиоди
Занятие 3: Основи на TFT екраните
Занятие 4: Проект "Картина"
Занятие 5: Проект "Картина"
Занятие 6: Проект "Картина"
Занятие 7: Работа по финален проект
Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часa, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.
Почивен ден е 2 ноември.

Колко струва обучението?

За модула се заплаща еднократна такса в размер на 240 лв.

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук

Запазването на място става единствено след успешно заплащане. Крайният срок за записване е 25/09/2019 23:59:00 включително. SoftUni Kids осигурява необходимата техника, а единственото изискване е децата да могат да четат и пишат.

*При записване на второ дете (братче/сестриче) получавате 20% отстъпка от таксата за второто дете.

*Занятията стартират при сформиране на група.

kids-image-1
kids-image-2
kids-image-3
kids-image-4
kids-image-5
kids-image-6
kids-image-7
kids-image-8