Филтър:
Начинаещ

Как да се използва изкуствен интелект?

08.10 от 09:00
8 седмици
9-12 год.
Онлайн Онлайн зала в Zoom.
Начинаещ

Проектно базирано STEM програмиране

08.10 от 09:00
8 седмици
8-11 год.
Онлайн Онлайн зала в Zoom.
Loading...