Ниво
Подходящ за
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Приложени филтри:
София - Бизнес Парк X
Първи стъпки в графичния дизайн
Подгот. ниво
240 лв.
8 седмици
1-3, 4-6 клас
Първи стъпки в програмирането
Ниво 1
240 лв.
8 седмици
1-3, 4-6 клас
Loading...