Ниво
Подходящ за
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Приложени филтри:
Стара Загора X
Игри със Scratch
Ниво 3
195 лв.
8 седмици
4-6 клас
Android приложения
Ниво 3
195-240 лв.
8 седмици
4-6 клас
Loading...