Ниво
Подходящ за
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Приложени филтри:
Ниво 3 X
2-3 клас X
Онлайн зала X
Игри със Scratch
Ниво 3
170 лв.
8 седмици
2-3, 4-6 клас
Android приложения
Ниво 3
170 лв.
8 седмици
2-3, 4-6 клас
Loading...