Ниво
Подходящ за
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Приложени филтри:
Подготвително ниво X
1-3 клас X
Онлайн зала X
Първи стъпки в програмирането - част 1
Подгот. ниво
110 лв.
4 седмици
1-3, 4-6 клас
Loading...