Ниво
Подходящ за
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Приложени филтри:
Подготвително ниво X
Ниво 4 X
Онлайн зала X
Първи стъпки в графичния дизайн
Подгот. ниво
110 лв.
4 седмици
2-3 клас
Първи стъпки в уеб дизайна
Подгот. ниво
110 лв.
4 седмици
4-6 клас
Първи стъпки в програмирането - част 1
Подгот. ниво
110 лв.
4 седмици
1-3, 4-6 клас
HTML5 & CSS3 Sites
Ниво 4
170 лв.
8 седмици
2-3, 4-6 клас
HTML & JavaScript Games
Ниво 4
170 лв.
8 седмици
4-6 клас
Loading...