Ниво
Подходящ за
Локация
Предстоящи обучения в SoftUni Kids
Обучителните модули са разделени на нива в зависимост от степента на сложност на преподавания материал.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Приложени филтри:
Подготвително ниво X
Ниво 4 X
София - СофтУни X
Компютърна грамотност и програмиране
Подгот. ниво
260 лв.
14 седмици
ПГ6-1 клас
Arduino Advanced
Ниво 4
240 лв.
8 седмици
4-6 клас
Loading...